Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Συνάντηση με εκπροσώπους Συλλόγων και κατοίκων στον 'Ορμο Κορθίου
Στο Κόρθι, το Σάββατο 22 Μαρτίου, έγινε νέα συγκέντρωση του συνδυασμού μας, με την παρουσία εκπροσώπων Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής, αλλά και απλών δημοτών. Ανάμεσα στα άλλα, ο υποψήφιος δήμαρχος Γιάννης Καπάκης παρουσίασε και ορισμένες από τις προτάσεις της δημοτικής μας κίνησης.
  1. Καθιέρωση της “Ημέρας του Δημάρχου”. Ένας δημότης, μία μέρα το μήνα, ακολουθεί κατά πόδας και παρακολουθεί από κοντά του έργο του Δημάρχου.
  2. Εκμετάλλευση δυνατοτήτων του “Καλλικράτη” με ενεργοποίηση των Τοπικών Συμβουλίων για την λειτουργία τους, όπως πραγματικά ορίζει ο Καλλικράτης και της Επιτροπής Διαβούλευσης, "εργαλεία" τα οποία κατά την τελευταία δημοτική περίοδο, είτε από επιλογή είτε εκ παραδρομής παρέμειναν ουσιαστικά "στον πάγο".
  3. Προγραμματισμένες, ανοιχτές ενημερώσεις και διοργάνωση ακόμη και τοπικών δημοψηφισμάτων, ώστε αφού ενημερωθούν οι Ανδριώτες δημότες για κάθε μεγάλο θέμα που τους απασχολεί, να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και να καθορίζουν την πορεία του νησιού.
  4. Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για καταγραφή προβλημάτων, παραπόνων, καταγγελιών και προειδοποιήσεων για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας του Δήμου.
  5. Ίδρυση και στελέχωση γραφείου Συνήγορου του Δημότη.
  6. Ίδρυση και στελέχωση γραφείου ανάπτυξης και διάδοσης τοπικών αγρο – κτηνοτροφικών προϊόντων. Ενίσχυση προσπαθειών και δημιουργίας προϋποθέσεων για την παραγωγή προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής προέλευσης, οίνων ονομασίας προέλευσης, κλπ.
  7. Σύζευξη του υπάρχοντος τουριστικού προϊόντος με την τοπική παραγωγή και τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα. Ανάπτυξη μέσα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.
  8. Διάσωση και διάδοση τοπικών ποικιλιών σπόρων και φυτών.
  9. Διάσωση και διάδοση της ανδριώτικης παράδοσης, των ηθών και των εθίμων, του πλούσιου ανδριώτικου πολιτισμού, μέσα από την ανάδειξη και την ενίσχυση του έργου των πολιτιστικών συλλόγων της Άνδρου. 


Σκοπός αυτής της κατάθεσης προτάσεων είναι η έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου και μιας ανοιχτής συνεννόησης, που επιθυμούμε και θέλουμε να επιτύχουμε, σε συνεργασία με όλους όσους επιθυμούν να εργαστούμε για να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας και να χαράξουμε μια άλλη ρότα για την Άνδρο της Ζωής μας.