Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Ομιλίες σε Βουνί, Γιαννισαίο, Πίσω Μεριά, Καππαριά, Αλαμανιά, Μακροτάνταλο, Βιτάλι, Γίδες, Κοχύλου, Συνετί, Πισκοπειό 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΪΟΥΠΙΣΚΟΠΕΙΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ)10:30
ΣΥΝΕΤΙ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΟΝΤΟΥ)12:00
ΚΟΧΥΛΟΥ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) 13:30
ΓΙΔΕΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ)17:00
ΒΙΤΑΛΙ (ΣΧΟΛΕΙΟ)18:30
ΜΑΚΡΟΤΑΝΤΑΛΟ
(ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΟΝΤΑ)
21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΪΟΥΑΛΑΜΑΝΙΑ17:30
ΚΑΠΠΑΡΙΑ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΧΡΥΣΑΣ)19:00
ΠΙΣΩ ΜΕΡΙΑ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ)20:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥΕΞΩ BOYNI
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ)
17:30
ΓΙΑΝΝΙΣΑΙΟ
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ)
19:00
ΜΕΣΑ BOYNI
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ)
20:30