Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Παροχή στοιχείων και διευκρινίσεων ενόψει της σημερινής συνεδρίασης για το ΧΥΤΥΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


                                                                                    Άνδρος, 26 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

-          Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Άνδρου, κο Γκλάρα

Κοινοποίηση:

-          Γραφείο Δημάρχου
-          Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΙΤΗΣΗ

Ιωάννη ΚΑΠΑΚΗ, δημοτικού συμβούλου επικεφαλής της παράταξης Η ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Ενόψει της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου και αναφορικά με την εισήγηση του μείζονος σημασίας θέματος για τον ΧΥΤΥ Ν. Άνδρου, αιτούμαι:

1.      να μου χορηγήσετε σήμερα και πριν από τη συνεδρίαση  αντίγραφο της Α.Π.1060/10-2-2015 εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου μας με την οποία εισηγείστε αλλαγή των υποκριτηρίων αξιολόγησης
2.      να μου χορηγήσετε σήμερα και πριν από τη συνεδρίαση  αντίγραφο της αυτοψίας των νέων θέσεων που έκανε η μελετητική εταιρεία, ώστε να λάβουμε πλήρη γνώση για την ακριβή τοποθεσία τους
3.      να παραστείτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να μας απαντήσετε σε ερωτήματα που έχουν ανακύψει αναφορικά με τη διαδικασία και την αλλαγή των υποκριτηρίων.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα της παρουσίας σας ή μη στο Δημοτικό Συμβούλιο αιτούμαι όπως απαντήσετε σήμερα εγγράφως και πριν από τη συνεδρίαση στα ακόλουθα ερωτήματα :

            -  Τι εννοείτε ότι όταν εισηγείστε ότι το  υποκριτήριου Γ5  απόσταση χώρου από το κέντρο βάρους της παραγωγής απορριμμάτων της κατηγορίας ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ, πρέπει να απαλειφθεί γιατί έχει τεθεί δύο φορές «εκ παραδρομής», δηλαδή ότι έχει τεθεί και στην κατηγορία Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ως υποκριτήριο   Ε3 εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων;
- Ισχυρίζεστε ότι αυτά τα δύο υποκριτήρια είναι ακριβώς ίδια;
- Και αν είναι ίδια γιατί το Γ5 που εισηγείστε να απαλειφθεί έχει συντελεστή 7%, ενώ αυτό που εισηγείστε να παραμείνει έχει συντελεστή 2%;  Δεν είναι άλλο πράγμα το χωροταξικό κριτήριο της απόστασης του χώρου από το κέντρο βάρους της παραγωγής απορριμμάτων και άλλο το οικονομικό κριτήριο του εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων;
- Με τη μελετητική εταιρεία έχετε συνεργαστεί για το ζήτημα αυτό και με ποια αλληλογραφία και ποια η θέση της;
- Και γιατί εισηγείστε εσείς ποιο υποκριτήριο θα απαλοιφθεί και δεν παραπέμπετε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο να επιλέξει αυτό;
- Αυτή η απαλοιφή επηρεάζει τη σειρά κατάταξης των θέσεων που ήδη έχουν αξιολογηθεί; Επίσης επηρεάζει τη σειρά κατάταξης μετά την προσθήκη νέων θέσεων, αν λάβουμε υπόψη ότι οι 2 από τις 3 προτεινόμενες νέες θέσεις βρίσκονται στα 2 άκρα του νησιού;
- Η απαλοιφή του υποκριτηρίου Γ5 και ο επιμερισμός των 7 μονάδων του στα άλλα υποκριτήρια της ίδιας κατηγορίας δεν συνιστά από μόνο του αλλοίωση των κριτηρίων;
- Το γεγονός ότι απαλοίφετε ένα υποκριτήριο που αξιολογεί κυρίως την απόσταση του χώρου  από το κέντρο της παραγωγής απορριμμάτων με συντελεστή 7% και διατηρείτε ένα υποκριτήριο που αξιολογεί το κόστος  μεταφοράς των απορριμμάτων (στο οποίο περιλαμβάνεται μεν και η απόσταση αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη) με συντελεστή 2%, δε σημαίνει ότι αυτόματα υποβιβάζεται η σημαντικότητα της απόστασης της θέσης από το 7% στο 2%;  Σε ποιο άλλο σημείο της αξιολόγησης κρίνεται η απόσταση;
Και επαναλαμβάνω, εάν υποθέσουμε ότι είναι ίδια τα υποκριτήρια και πρέπει ένα να διαγραφεί , γιατί δεν διαγράφετε το 2%; Και γιατί δεν αφήνετε το δημοτικπό συμβούλιο να επιλέξει;

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως:
- καλέσει τον εισηγητή της Α.Π.1060/10-2-2015 εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος να παραστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να απαντήσει στα ερωτήματα μας
- να διευκρινίσει εάν το πρώτο τμήμα της εισήγησής του : «Α) Να συμπληρωθεί η ΜΠΕ με τις νέες θέσεις και να κατατεθεί στην αδειοδοτούσα αρχή για έλεγχο πληρότητας.», σημαίνει ότι ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει το μελετητή να προχωρήσει τη διαδικασία μετά την βαθμολόγηση των θέσεων χωρίς να ενημερωθεί προηγουμένως το Δημοτικό Συμβούλιο και κατ΄ επέκταση οι δημότες και κάτοικοι της Άνδρου ποια θέση κατατάχθηκε πρώτη, παρά μόνο μετά από τις εγκρίσεις των υπηρεσιών δηλαδή μετά από 1 χρόνο περίπου.

Παρακαλώ για τις απαντήσεις σας.Γιάννης Καπάκης


Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Η επιλεκτική ενημέρωση και η επιλεκτική ερμηνεία…Κύριε Δήμαρχε και κύριε πρόεδρε του Δ.Σ.,
Διάβασα με προσοχή τις άμεσες απαντήσεις σας στην επιστολή μου, δυστυχώς, όμως,  επί της ουσίας των αιτιάσεων μου, δε βλέπω ούτε λέξη.
Ειλικρινά,  λυπούμαι για τον απαξιωτικό τρόπο και το ύφος των επιστολών, ειδικά  του συγχωριανού μου  προέδρου του Δ.Σ. 
Είναι αυτονόητο το δικαίωμα των δημοτικών παρατάξεων  να ζητούν ενημέρωση και να ασκούν ακόμα και σκληρή κριτική, αναδεικνύοντας  τις αντιφάσεις και τις παλινωδίες της κυβερνώσας πλειοψηφίας. Όπως και αυτονόητη είναι η υποχρέωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για την ενημέρωση των θεσμικών οργάνων του σώματος και μέσω αυτών όλων των δημοτών του δήμου.
Η προσωποποίηση όμως, της πολιτικής αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από ακραίους χαρακτηρισμούς, δεν βοηθά, πολύ περισσότερο δεν διευκολύνει τούς πολίτες να σχηματίσουν ολοκληρωμένη και σαφή γνώμη για την πορεία των θεμάτων του δήμου.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αυτός ο νέος πολιτικός πολιτισμός  που εισάγουμε στο τοπικό πολιτικό μας σύστημα σε μια περίοδο που το νησί μας πλήττεται από μια βαθιά οικονομική κρίση. Χρειαζόμαστε σοβαρές προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων, πολιτικό σχέδιο και δυναμικές μελέτες, πνεύμα σύγκλισης και εξυπηρέτησης των συλλογικών αναγκών και όχι των ατομικών επιδιώξεων μιας "κοινωνίας των κολλητών".
Σε μια περίοδο που η Άνδρος μας πρέπει να δώσει  τη μάχη της ανασύνταξης, είναι παράλογο να δυναμιτίζεται το δημοτικό κλίμα και να καλλιεργείται ένα τοιούτο αστάθειας και αδυναμίας στοιχειώδους συνεννόησης. Είναι παράλογο επίσης και για λόγους στενής παραταξιακής σκοπιμότητας, αφού όπως είναι γνωστό, ελάχιστοι πολίτες πείθονται από κραυγές, συνθήματα και προσωπικές επιθέσεις.
Οι χαρακτηρισμοί του κ. Κυριάκου Θωμά, βγαλμένοι μέσα από διχαστικές αντιλήψεις, συνιστούν ύβρη στην ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αδυνατώντας να πετύχει συσπείρωση, προσπαθεί να προκαλέσει αντισυσπειρώσεις. Προσπαθεί να διασύρει, να πολώσει και να διχάσει.
Ας συνειδητοποιήσουν  επιτέλους  οι εκπρόσωποί μας στο δήμο, ότι ούτε οι δημότες, ούτε κάποιοι νουνεχείς δημοτικοί σύμβουλοι αντέχουν μια συνεχή πολωτική και διχαστική αντιπαράθεση. Λίγη αυτοσυγκράτηση για το δικό τους συμφέρον πρωτίστως, αλλά και  του δήμου  δευτερευόντως,  δεν πρόκειται να βλάψει κανένα.
Υπενθυμίζω ότι ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να υπηρετεί τον πολίτη,  υποχρεώνοντας τη δημοτική αρχή να είναι συνεπής στα καθήκοντά της υπό την πίεση του διαρκούς ελέγχου, επικρίνοντάς την όταν δεν είναι, αλλά και στηρίζοντας επιλογές της, όταν αυτές ωφελούν την τόπο και τους πολίτες. Εμείς αυτό τον ρόλο θα τον ασκήσουμε, παραμένοντας συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και τις προγραμματικές μας αρχές που καταθέσαμε στον Ανδριώτικο λαό και δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω.  
Όταν καλούμαστε να πάρουμε θέση δια της ψήφου μας αυτό θα το κάνουμε με ιδιαίτερη προσοχή και περίσκεψη και με κριτήριο μόνο το κοινό καλό. Σε καμιά περίπτωση δε θέλουμε να ξαναδούμε έργα όπως αυτά του πρόσφατου παρελθόντος στη γενέτειρα σας κ. πρόεδρε του Δ.Σ. Έργα που τα περισσότερα αν δεν κάνω λάθος έγιναν επί της δημαρχίας σας και έχουν αλλοιώσει πλήρως τη φυσιογνωμία του ωραιότερου οικισμού της Άνδρου, όπως  η πεζοδρόμηση της παραλίας και το αλιευτικό καταφύγιο. Έχει αξία να διαβάσετε το πρόσφατο άρθρο του Δημήτρη του Σταυρόπουλου με το οποίο εμείς συμφωνούμε απόλυτα.

Υ.Γ. Ερωτήσεις  προς τον κ. πρόεδρο του Δ.Σ: α) Γιατί οι πρώην δήμοι Κορθίου και Άνδρου κατάφεραν να αποκτήσουν Βιολογικούς Καθαρισμούς και ο  Δήμος Υδρούσας με το μεγαλύτερο αριθμό τουριστών και καταλυμάτων, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τη μελέτη, ενώ είναι αμφίβολη η χρηματοδότηση του. Μήπως φταίει η δική μου λευκή ψήφος; Αν δεν κάνω λάθος ήσασταν Δήμαρχος για δύο τετραετίες και β) Αφού το ερώτημα που τέθηκε στο Σώμα ήταν αν θα γίνει ένας ή δύο βιολογικοί στην στη Δημοτική Ενότητα της Υδρούσας, πως η δική μου λευκή ψήφος ελήφθη ως άρνηση του συνδυασμού μας για τη δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας;

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Η επιλεκτική ενημέρωση….

Δε μας έχει συνηθίσει η δημοτική αρχή να εκδίδει ανακοινώσεις σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. Είναι η πρώτη φορά που το κάνει και δε σας κρύβουμε ότι μας εξέπληξε, όχι βέβαια γιατί προβαίνει σε μια γνωστοποίηση προς τους πολίτες, αυτό άλλωστε είναι θετικό, αλλά για τα χαρακτηριστικά της, που δεν είναι άλλα από τη συστηματική διαστρέβλωση της αλήθειας,  την επιλεκτική ενημέρωση και τους διθυράμβους στο πρόσωπο το δημάρχου.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση του δήμου σχετικά με τη συζήτηση για τα αιολικά πάρκα λέει χαρακτηριστικά: «Να σημειωθεί, πως στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών και του διαλόγου, ο Δήμαρχος είχε καταστήσει ενήμερους όλους τους δημοτικούς συμβούλους για το περιεχόμενο της νέας μελέτης και είχε ζητήσει γνωμοδότηση, τόσο από τον Σύλλογο Μηχανικών Άνδρου, όσο και από την Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων».

Τώρα με ποιους μίλησε ο δήμαρχος αποτελεί ένα ερωτηματικό; Πάντως με την αντιπολίτευση σίγουρα όχι;  Εμείς, πάντως, μάθαμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ότι ο Δήμος είχε αναθέσει στο Σύλλογο Μηχανικών και την Ένωση Ανδρείων να προβούν σε γνωμοδότηση σχετικά με την αποδοχή η μη της μελέτης.

Η μόνη ενημέρωση που είχαμε ήταν ένα DVD που περιείχε τη μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχετικά με τη φέρουσα ικανότητα σε ανεμογεννήτριες στο νησί μας και στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, που μας ενεχυρίασε Πρόεδρος του ΔΣ, πριν 3-4 ημέρες.

Αλλά και για τα δύο άλλα μεγάλα θέματα που κρίνουν την πορεία αυτού του τόπου Βιολογικός Καθαρισμός και ΧΥΤΥ, καμία πληροφόρηση και τεκμηρίωση πριν την συνεδρίαση δεν είχαμε, καθώς ο Πρόεδρος του ΔΣ δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να στείλει καμία εισήγηση προς τα μέλη του ΔΣ, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα θέματα της ΗΔ, που δεν είχαν ωστόσο, την ίδια βαρύτητα. Πολλές από αυτές τις εισηγήσεις, όπως συνήθως, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως γονατογραφήματα που διακρίνονται  από προχειρότητα και  ουσιαστικά καταδεικνύουν την απαξία και την απουσία σεβασμού των εισηγητών και της Δημοτικής Αρχής στους θεσμούς και στους Δημοτικούς Συμβούλους.

Ειδικά, για το βιολογικό καθαρισμό της Υδρούσας, όλα τα μάθαμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ακούγοντας την εισήγηση του Δημάρχου, που πρότεινε την εγκατάσταση δυο μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού  υγρών αποβλήτων στη Δημοτική Ενότητα Υδρούσας.  Με αυτή την τεκμηρίωση μας κάλεσε ο Πρόεδρος να ψηφίσουμε την πρόταση του Δημάρχου για δύο βιολογικούς, αντί για έναν. Όταν τον ρωτήσαμε, τι άλλαξε και ο μελετητής προτείνει δύο βιολογικούς, ενώ στο παρελθόν ο ίδιος είχε υποδείξει έναν, δεν πήραμε σαφή απάντηση, ούτε βέβαια για το κόστος, ούτε αν η περιφέρεια θα έκανε δεκτή μια τέτοια αλλαγή. Μετά από αυτή την ευρεία  διαβούλευση, ο συνδυασμός « Άνδρος της Ζωής μας» όπως ήταν φυσικό, ψήφισε λευκό, καθώς δεν μπορούσε να πάρει θέση με προχειρότητα σ’ ένα τέτοιο σημαντικό θέμα και μάλιστα χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση με τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας. Σημειώνεται, ότι η μείζονα αντιπολίτευση επέμενε στην προηγούμενη θέση του ίδιου μελετητή, πρόταση που υποστήριξε  και η κ. Βασιλοπούλου, καθώς την είχε ψηφίσει και στο παρελθόν, ως μέλος της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Περιέργως, στην ανακοίνωση του δήμου, φέρεται να ψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας, γεγονός που και η ίδια διαψεύδει με προσωπική της ανακοίνωση.

Όσον αφορά τη συζήτηση για το μεγάλο θέμα που αφορά τον  ΧΥΤΥ, το θέμα αναβλήθηκε, καθώς όπως ισχυρίστηκε ο πρόεδρος  του ΔΣ δεν μπόρεσε να έλθει ο μελετητής. Δεν ξέρουμε ποιος, αλλά εικάζουμε ότι πρόκειται για το ίδιο μελετητικό γραφείο που είχε προτείνει τις προηγούμενες θέσεις, και το οποίο η νέα δημοτική αρχή είχε επικρίνει σφόδρα ως αντιπολίτευση. Εισήγηση πάντως, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, ότι ακούμε και μαθαίνουμε. Όλα στο σκοτάδι σε αντίθεση με τον Κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου,   που προβλέπει την πλήρη ενημέρωση των δημοτικών παρατάξεων πολύ  πιο πριν  τη συζήτηση.

Και όλα αυτά για ένα θέμα που ταλανίζει τον τόπο εδώ και δύο δεκαετίες. Να θυμίσουμε ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ στις 21 Νοεμβρίου 2014,  είχε ληφθεί απόφαση στις επόμενες 15 ημέρες να αναζητούνταν τυχόν νέες θέσεις για τη χωροθέτηση του ΧΥΤΥ, και εφόσον υπήρχαν ο μελετητής θα είχε στη συνέχεια ένα μήνα για την αξιολόγηση, τον έλεγχο και τη βαθμολόγηση τους. Έχουν περάσει σχεδόν 2,5 μήνες προς το παρόν δεν γνωρίζουμε τίποτα, πλησιάζει ωστόσο, η ημερομηνία 18 Μαρτίου που συζητείται στο Συμβούλιο Επικρατείας το θέμα για την παράταση λειτουργίας του δεματοποιητή. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο θα επηρεαστεί η απόφασή του, αν διαπιστωθεί ότι πάλι πάμε ένα βήμα πίσω. Και επειδή δεν θέλουμε να γίνουμε μάντεις κακών, απευχόμαστε να δούμε τα σκουπίδια για άλλη μια φορά στο δρόμο στην καρδιά του καλοκαιριού.