Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Γνωστοποίηση της εισήγησης και παροχή στοιχείων ενόψει της έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Άνδρου για το Χ.Υ.Τ.Υ.

Προς: Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κο Κυριάκο Θωμά
 
Κοιν.: 1) ΥΠΕΣ/ Γραφείο Γεν. Γραμματέα
           2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου/Γραφείο εκτελούντα χρεη Γεν.  
               Γραμματέα
           3) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
           4) Δήμαρχο Άνδρου κο Θεοδόση  Σουσούδη
           5) Έπαρχου Άνδρου κο Δημήτρη Λοτσάρη
           6) Δημοτική παράταξη «Ανδριακή ενότητα»
            7) την ανώνυμη εταιρεία ΕΠΤΑ ΑΕ (Ηνιόχου 16, Χαλάνδρι, 15238,                       ATΤΙΚΗ), όπως νόμιμα εκπροσωπείται 

 

Ενόψει της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου που έχει προσδιοριστεί για την 11 Μαρτίου 2015 και ώρα 18:30 μ.μ. και με μοναδικό θέμα το ΧΥΤΥ, παρά τις συνεχείς μου προφορικές οχλήσεις, δεν έχω λάβει ακόμη εισήγηση και παρακαλώ όπως μού χορηγηθεί αυτή άμεσα. 

Το γεγονός ότι για πολλοστή φορά ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Άνδρος της Ζωής μας» δεν έχω  στη διάθεση μου κάποια εσήγηση θέματος και ειδικά στο συγκεκριμένο που αποτελεί μοναδικό θέμα συζήτησης, αποτελεί προσβολή, απαξία και έλλειψη σεβασμού των εισηγητών και της Δημοτικής Αρχής στους θεσμούς και στους Δημοτικούς Συμβούλους και προφανώς πασιφανή αιτία προσφυγής και ακύρωσης των όποιων αποφάσεων προκειται να ληφθούν.

Σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα στο νόμο 16852/6-4-2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α &Η.Δ. (ΦΕΚ 661/20-4-2011 τεύχος Β΄),  Άρθρο 10 παρ. 7: «Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση, τουλάχιστον μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.» 

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψην ότι το θέμα που θα συζητηθεί είναι μείζονος σημασίας για το Δήμο και το νησί, αιτούμαι να λάβω γνώση της εισήγησης και των στοιχείων που την συνοδεύουν εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για την κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση και προετοιμασία.           Γιάννης Καπάκης
Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης