Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Αίτημα για παρουσία του Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών στο νέο ΔΣ

Προς: Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κο Κυριάκο Θωμά
 
Κοιν.: 1) Δήμαρχο Άνδρου κο Θεοδόση  Σουσούδη
           2) Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Άνδρου, κ. Γκλάρα

                                                               


Ενόψει της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου που έχει προσδιοριστεί για την 11 Μαρτίου 2015 και ώρα 18:30 μ.μ. και με μοναδικό θέμα το ΧΥΤΥ, επαναλαμβάνουμε εκ νέου το αίτημά μας να παραστεί στη συνεδρίαση (εκτός από το μελετητή που πρόκειται να προσέλθει) και ο προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος ήταν αυτός (και όχι η μελετητική εταιρεία) που εισηγήθηκε την αλλαγή των υποκριτηρίων, η οποία ψηφίστηκε στο προηγούμενο συμβούλιο. Η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να μας απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν ανακύψει σε σχέση με το "εκ παραδρομής" τεθέν δύο φορές υποκριτήριο και τα οποία του είχαμε θέσει και εγγράφως  πριν από το ΔΣ της 26ης-02-2015  και για τα οποία, παρά το γεγονός ότι ήταν επείγον και μείζονος σημασία το θέμα,  μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση.
Συνεπώς, υποβάλλουμε εγκαίρως το αίτημα να τον καλέσετε να παρευρεθεί, ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν θα προκύψει πάλι κάποιο εμπόδιο ή άλλος λόγος που δεν θα του επιτρέψουν να προσέλθει στη συνεδρίαση. Γιάννης Καπάκης
Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης