Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Περί πυροπροστασίας....

Θα θυμάστε ότι λίγο μετά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, είχαμε θέσει το ερώτημα κατά πόσο ο δήμος είναι προετοιμασμένος και έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα με αφορμή το πυροσβεστικό όχημα της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, στο οποίο λίγες μέρες πριν είχε αφαιρεθεί ο πυροσβεστικός εξοπλισμός.   Περιμέναμε μια απάντηση κυρίως, από τον Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, να μας εξηγήσει  γιατί το συγκεκριμένο όχημα δε βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και ποιος αποφάσισε να αφαιρεθεί ο πυροσβεστικός εξοπλισμός και να στερήσει ένα τέτοιο σημαντικό εργαλείο ασφάλειας από την περιοχή; Δυστυχώς, όμως, καμία  ευθιξία, αντί απάντησης απόλυτη σιωπή.  Δε φανταζόμαστε, όμως, ότι το ίδιο αυτοκίνητο , που περιμέναμε να τεθεί σε επιχειρησιακή δράση από στιγμή σε στιγμή θα το οδηγούσε ένας 15χρονος, προφανώς χωρίς δίπλωμα και θα μετέφερε διάφορα οικοδομικά εργαλεία και υλικά. Μάλιστα, στη σκηνή αυτόπτης μάρτυς σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ήταν και ένας αστυνομικός, ο οποίος παρότι παρακολουθούσε τις αλλεπάλληλες διαδρομές του νεαρού από και  προς την παραλία του Γαυρίου, δεν έκανε καμία κίνηση για να τον ελέγξει και να του ζητήσει αν είχε άδεια οδήγησης. Μετά από όλα αυτά, εμείς τι να πούμε, μένουμε άφωνοι. Μια νέα δημοτική αρχή, η οποία ήρθε στην εξουσία  πέραν της αλλαγής, την ηθική της να θέτει για πρώτη φορά ένα πυροσβεστικό όχημα εκτός ενέργειας και να το μετατρέπει σε όχημα μεταφοράς, εκχωρώντας το  σε ιδιώτες για να κάνουν δουλειές, άσχετες  με την ιερή αποστολή του που δεν είναι άλλη από την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Ευελπιστούμε ο νέος Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος, ο οποίος όπως μαθαίνουμε είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να διερευνήσει το περιστατικό, έτσι ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα. 
Όσον αφορά γενικά,  τη διαχείριση των οχημάτων του δήμου, οι πληροφορίες που έχουμε μας παραπέμπουν σε μια χύμα κατάσταση, που δεν έχει καμία σχέση με τις προεκλογικές υποσχέσεις. Έχουμε και  άλλες καταγγελίες και για άλλα οχήματα του δήμου, καθώς και φωτογραφίες  που τα οδηγούν ή τα έχουν στη διάθεσή τους για δικές τους δουλειές άσχετοι άνθρωποι, ακόμη και οικονομικοί μετανάστες. 
Θα περιμένουμε ακόμη λίγο και αν δεν υπάρξει απάντηση ή το αν όχημα δεν τεθεί και πάλι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε  τους εποπτεύοντες φορείς όπως τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, το ΥΠΕΣ, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,  την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και όποιον άλλον χρειάζεται προκειμένου  να πράξουν τα δέοντα, ώστε στο πυροσβεστικό  αυτοκίνητο να τοποθετηθεί ο εξοπλισμός του και να τεθεί και πάλι σε πλήρη επιχειρησιακή δράση.

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Μη σύνταξη εκθέσεων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Άνδρου γ’ και δ’ τριμήνου 2014


                     
ΠΡΟΣ
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κυριάκο Θωμά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Δήμαρχο Άνδρου, κ. Θεοδόση Σουσούδη
- Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Χρήστο Βουραζέρη
- Δ/ντή Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Άνδρου


Κύριε Πρόεδρε,

Δυνάμει των ειδικών διατάξεων των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αλλά και των γενικότερων διατάξεων του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του πρόσφατου Π.Δ. 28/2015 (βλ. άρθρα 1, 2, 3, 9) ως και των παρ. 8 και 9 του άρθρου 10 και της παρ. 6 του άρθρου 12 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου {Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. 16852/6.04.2011 (ΦΕΚ 661/τ.β΄/20.04.2011)}, παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε εντός ενός μηνός, τόσο εσείς,  όσο και ο κ. Δήμαρχος, καθώς και ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής για τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας ήταν υποχρεωμένη, έπειτα και από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, να υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ για το διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος, τόσο του τρίτου, όσο και του τέταρτου τριμήνου του 2014, εντός 40 ημερών από τη λήξη αυτών, γεγονός που εντελώς παράνομα δεν συνέβει. 
Αν και γνωρίζατε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα και υποχρέωση να προβεί σε αναμόρφωση του Π/Υ έπειτα από την υποβολή σ’ αυτό της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ του γ’ τριμήνου - και όχι μόνον του β’ τριμήνου - εφόσον διαπιστωνόταν ότι είχαν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν θα εισπράττονταν έως το τέλος της χρήσης του 2014, εσείς δεν προβήκατε στα νόμιμα και αφήσατε να παρέλθει η προθεσμία χωρίς ποτέ να εισάγετε το θέμα στο Δ.Σ.
Ομοίως το ίδιο πράξατε και για το δ’ τρίμηνο του 2014 κατά το οποίο είχατε την απόλυτη ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου σε σχέση με το γ’ τρίμηνο όπου η εμπλοκή σας περιορίζεται μόνον στο μήνα Σεπτέμβριο με την ανάληψη των καθηκόντων σας.
Στερήσατε -εκ προθέσεως - από το Δ.Σ. τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την πορεία των εσόδων-εξόδων και του προϋπολογισμού του Δήμου για τα 2 τελευταία τρίμηνα του 2014 και να αποφασίσει βάσει της δέσμιας αρμοδιότητάς του, εάν χρειαζόταν ή όχι αναμόρφωση του Π/Υ προκειμένου αυτός να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός. Ομοίως, το ίδιο συνέβει και με τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης της στοχοθεσίας του Δήμου για το 9μηνο του 2014 βάσει του ΟΠΔ.
Τί προσπαθήσατε να μας αποκρύψετε ή να συγκαλύψετε  από την αμέσως εποπτεύουσα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, όσο και από τη Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠΕΣ, αλλά και από αυτό το ίδιο το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ώστε διστάσατε να φέρετε προς συζήτηση αυτό το τόσο σοβαρό θέμα για την οικονομική πορεία του Δήμου μας, αποδεικνύοντας έτσι για μια ακόμα φορά ότι δράτε εν κρυπτώ, προκλητικά αδιαφανώς και εν πολλοίς έκνομα .
Διερωτώμαι άραγε εάν και η οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Σύρο, η οποία οφείλει να μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010, εντόπισε τη συγκεκριμένη σοβαρότατη παράλειψή σας και σας απέστειλε σχετική σύσταση.
Τα προκτεθέντα καταδεικνύουν, εκτός από το απαρχαιωμένο μοντέλο οικονομικής διοίκησης που εφαρμόζετε και σοβαρές ευθύνες για τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και ενδεχομένως και για τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ο οποίος όφειλε να έχει υποβάλλει εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, τους σχετικούς πίνακες αλλά και αναλυτική εισήγησή του στην Οικονομική Επιτροπή με τις παρατηρήσεις του για το επίπεδο ισοσκελισμού του Προϋπολογισμού.
Δεδομένων των ανωτέρω, σας καλώ να αιτιολογήσετε επαρκώς στα μέλη του Δ.Σ. αλλά και στο σύνολο των δημοτών μας που αναμένουν από εσάς μια χρηστή, διαφανή και συνετή οικονομική διαχείριση, τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτή την ουσιώδη παράλειψη και ταυτόχρονα να μου χορηγήσετε αντίγραφα των πρωτοκολλημένων εισηγήσεων του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή για την πορεία εκτέλεσης του Π/Υ γ’ και δ’ τριμήνου 2014.
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, αναμένω άμεσα την απάντησή σας, ευελπιστώντας ότι αυτή τη φορά δε θα αποφύγετε να απαντήσετε όπως συστηματικά έχετε πράξει σε όλα τα προηγούμενα έγγραφα που σας έχω μέχρι σήμερα απευθύνει.


Απροβάτου 27.5.2015

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΚΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Πολιτικαντισμός του Ταρτούφου*…τα συμβόλαια... και η τραμπάλα

Μια απάντηση προς τους πολίτες της Άνδρου διαμέσου του Προέδρου του Δ.Σ.

Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ.

Ειλικρινά,  λυπούμαι για τον απαξιωτικό τρόπο και το ύφος και αυτής της απάντησης, χωρίς, ωστόσο πλέον να μου προκαλεί εντύπωση. Τώρα που γνωριστήκαμε πιο καλά, μάλλον θα μου προκαλούσε έκπληξη, εάν μου απαντούσατε με τον προσήκοντα τρόπο,  με πολιτικά επιχειρήματα και με την ευγένεια και ευπρέπεια που αρμόζει για ένα πολιτικό σας αντίπαλο και συγχωριανό σας.

Να είστε βέβαιος ότι ελάχιστοι πολίτες πείθονται από κραυγές, συνθήματα,  προσωπικές επιθέσεις και διχαστικές πολιτικές.

Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι προσπαθείτε να χαϊδέψατε αυτιά, ειδικά τώρα που διαπιστώνετε ότι η αποσυσπείρωση είναι κυρίαρχη στην παράταξή σας, αλλά αυτό κ. Πρόεδρε τίποτα δεν προσφέρει στην αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων της Άνδρου.

Ο νέος πολιτικός πολιτισμός που όλοι ευαγγελιζόμαστε προϋποθέτει όραμα, συμμετοχικές διαδικασίες, διαφάνεια, πνεύμα σύγκλισης και εξυπηρέτησης των συλλογικών αναγκών και προφανώς, όχι των ατομικών επιδιώξεων μιας "κοινωνίας των κολλητών". Σε καμιά περίπτωση η σύγχρονη αυτή αντίληψη δεν μπορεί να έχει σχέση με τον νεποτισμό, το ρουσφέτι, την αδιαφάνεια και με τη λογική της πολιτικής οικογενειοκρατίας.

Σου υπενθυμίζω αγαπητέ πρόεδρε ότι ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να υπηρετεί τον πολίτη,  υποχρεώνοντας τη δημοτική αρχή να είναι συνεπής στα καθήκοντά της υπό την πίεση του διαρκούς ελέγχου, επικρίνοντας την όταν δεν είναι, αλλά και στηρίζοντας επιλογές της, όταν αυτές ωφελούν την τόπο και τους πολίτες.
Εμείς αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον, παραμένοντας συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και τις προγραμματικές μας αρχές που καταθέσαμε στον Ανδριώτικο λαό και δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω.

Εδώ και καιρό λοιπόν διαπιστώνω με λύπη μου τις ανεξήγητες επιθέσεις σας πρός το πρόσωπό μου, μέσα από τα ειρωνικά κείμενά σας (περί συνδρόμου αόρατου γορίλα, περί αλέκτορος κ.α.) στην προσωπική σας ιστοσελίδα και όχι μόνον, στα οποία είχα αποφασίσει να μην δώσω συνέχεια αν και καταφανώς προκλήθηκα, όχι από αδυναμία ή έλλειψη επιχειρημάτων, αλλά από προσωπική θέση και άποψη περί της άσκησης δημόσιας πολιτικής. Δεν είναι ώρα για να μιλήσουμε για το ήθος του καθενός, ούτε πώς το δοκιμάζει και με ποιο κόστος το διαφυλάττει. 

Ωστόσο και επειδή τείνουν να ξεπεραστούν τα όρια του ευπρεπούς και νηφάλιου πολιτικού διαλόγου με ορθολογικά επιχειρήματα που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας και οι δημότες μας, θεωρώ υποχρέωσή μου να σας επισημάνω ότι φροντίζω πάντα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που επικαλούμαι στα δημόσια έγγραφά μου να είναι απόλυτα ελεγμένες και συμβατές με το εκάστοτε υπό συζήτηση θέμα, πικρή αλήθεια που σας εξανάγκασε να συμμορφωθείτε εν μέρει με την ορθή διοικητική διαδικασία και να αναγράφετε πλέον επί των κειμένων των εισηγήσεων που έρχονται στο Δ.Σ., έστω, το όνομα του Δήμου και τον εαυτό σας ως εισηγητή, εγκαταλείποντας τουλάχιστον την ανωνυμία....

Μένει βέβαια αρκετός δρόμος ακόμα να διανυθεί μέχρι να μας γνωστοποιείτε και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα των διαφόρων υπηρεσιών τόσο του Δήμου, όσο και εξωτερικών φορέων που αναφέρονται εντός των δικών σας εισηγήσεων, αλλά δεν πειράζει, εμείς έχουμε υπομονή και επιμονή και θα περιμένουμε ....

Χαίρομαι, που οι κατ΄εσάς "άσχετες διατάξεις νόμων, εγκυκλίων και αποφάσεων" τις οποίες θέλατε επιδεικτικά να αγνοείτε τόσο καιρό, σας βοήθησαν να κάνετε ένα μικρό βήμα και να αναγράφετε πλέον περιληπτικά στο κείμενο των Αποφάσεων του Δ.Σ. τη γνώμη της μειοψηφίας, όχι μόνον των μελών της δικής μου παράταξης, αλλά και εκείνων της μείζονος αντιπολίτευσης, πιθανώς όχι διότι πιστεύετε στη διαφάνεια και τον πλουραλισμό, αλλά από φόβο μήπως και καταπέσουν οι αποφάσεις κατά τον έλεγχο νομιμότητάς τους, ενώπιον της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μια ματιά στο Πρόγραμμα "Διαύγεια" του Δήμου μετά τις 30.04.2015 αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Όσο για την έγκαιρη διαθεσιμότητα των εισηγήσεων στο Δ.Σ. της 30.04.2015 την οποία επικαλείστε προφανώς για πρόκληση εντυπώσεων, λησμονείτε μάλλον ότι έχω πολλάκις διαμαρτυρηθεί επειδή δεν είχαμε πάντα εγκαίρως την πληροφόρηση που χρειαζόμαστε επί καίριων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Μήπως ξεχνάτε ότι ακόμα και σήμερα στην ιστοσελίδα του Δήμου και στις Προσκλήσεις του Δ.Σ. δεν μας είχε γνωστοποιηθεί και βέβαια δεν έχει αναρτηθεί περιέργως ουδεμία εισήγηση π.χ. για το θέμα της Συγκρότησης Επιτροπής για την αξιολόγηση των δομών του Δήμου που συζητήθηκε στις 23.03.2015, για το θέμα του ΧΥΤΥ που συζητήθηκε στις 11.03.2015, για 6 θέματα στις 26.02.2015, για το κορυφαίο θέμα της ψήφισης του Προϋπολογισμού και του ΟΠΔ που συζητήθηκε στις 30.12.2014 κ.α


Τώρα όσον αφορά τα «καυτά» θέματα που απασχολούν το δήμο μας για τα οποία μας εγκαλείτε ότι δήθεν δεν παίρνουμε θέση, για άλλη μια φορά μας εκπλήσσεστε.
Αν δεν κάνουμε λάθος, μέγα θέμα ήταν και η χωροθέτηση του ΧΥΤΥ, αλλά εσείς αντί να απαντήσετε στον κόσμο στις συγκεντρώσεις που έγιναν στη γενέτειρά σας στο Μπατσί και στο Γαύριο, προτιμήσατε να παραμείνετε στο προαύλιο χώρο και να κάνετε τραμπάλα… Εσείς που με περισσή αυταρέσκεια διακηρύσσατε στην εις βάρος μου επιστολή σας τον περασμένο Φεβρουάριο με τίτλο "Πριν αλέκτορα φωνήσαι" ότι "δεν έχω ποτέ κρυφτεί πίσω από λέξεις διαβούλευση ή ελλιπής ενημέρωση"....

Μάταια  οι συμπατριώτες σας σας καλούσαν να εξηγήσετε γιατί δεν τηρήσατε τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις. Αν αυτό δεν είναι πολιτικός αμοραλισμός και φαρισαϊσμός, τότε τι είναι;  Μήπως ο  πολιτικαντισμός του Ταρτούφου; *

Γιατί αν  πραγματικά θέλατε και τις δικές μας προτάσεις και θέσεις για όλα τα μεγάλα θέματα στο νησί μας, πρώτα από όλα θα μας είχατε ενημερώσει. Ακόμη περιμένουμε πληροφόρηση για την «αμαρτωλή» Αναπτυξιακή, για το Πρόγραμμα Life (τί έγιναν αλήθεια αυτά τα πουλιά;), για την οικονομική κατάσταση του Δήμου (τον διαχειριστικό έλεγχο τον ξεχάσατε, γιατί δεν εισάγετε επιτέλους το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. ;), την τουριστική προβολή του νησιού (σας θυμίζω τη δέσμευση σας περί ενιαίου φορέα), την πολιτιστική αναβάθμιση και ανάδειξη των ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων  και άλλα πολλά.

Αν πραγματικά το εννοείτε και δεν υποκρίνεστε και θέλετε και τη δική μας συμμετοχή, κάνετέ το πράξη. Συγκαλέστε γενικές συνελεύσεις,  ενεργοποιήστε την Επιτροπή Διαβούλευσης η οποία ήταν προεκλογική σας δέσμευση, αλλά αυτή την ξεχάσατε, προκαλέστε οποιαδήποτε συζήτηση και εμείς θα είμαστε παρόντες να πάρουμε θέση και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας.

Όσον αφορά τις "κρυφές" συμβάσεις του Δήμου Κορθίου του 2001, το οποίο περιέργως επιλέγετε ως μείζον θέμα και το ξεχωρίζετε από τα τόσα άλλα που συζητήθηκαν στο προτελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως τα οικονομικά με τις απευθείας αναθέσεις (πάγια προσφιλής τακτική της διοίκησής σας), τις κατατμήσεις, τα επικινδύνως περιορισμένα έσοδα του Δήμου και τις παρατηρήσεις του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για άλλη μια φορά δεν λέτε την αλήθεια.

Είμαστε οι μόνοι που είπαμε να διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το Δήμο, ώστε να χυθεί άπλετο φως για το τι έχει συμβεί την εποχή εκείνη και να καταλογιστούν ευθύνες εάν υπάρχουν προς πάσα κατεύθυνση, το οποίο εσείς προσωπικά προσπαθήσατε να αποφύγετε, ξέροντας, ωστόσο ότι οι πειθαρχικά προϊστάμενοι παρανομούν οι ίδιοι όταν δεν επιλαμβάνονται πειθαρχικών παραπτωμάτων υφισταμένων τους κατά τον ν. 3528/2007 και ν. 4057/2012. Τα πρακτικά του Δ.Σ. αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Και επειδή τίποτα δεν έχουμε να φοβηθούμε, σας προκαλούμε να στείλετε άμεσα τα όποια στοιχεία έχετε για την υπόθεση αυτή στη δικαιοσύνη, στην Εισαγγελέα της Διαφθοράς και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Αν νομίζετε ότι με τέτοια τερτίπια, θα μας κάμψετε είσαστε πολύ γελασμένοι.

Εμείς πάντως, να γνωρίζετε ότι θα παρακολουθούμε το θέμα,  έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι ο δήμος θα προβεί σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντά του, καθώς η υπόθεση φαίνεται να έχει παραγραφεί και καμία απαίτηση δεν μπορεί να προκύψει.

Μας προκαλεί όμως απορία το "συμπτωματικό" γεγονός ότι στο δήμο την 1η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα που παρέλαβε η νέα δημοτική αρχή, πρωτοκολλήθηκαν δύο έγγραφα, το ένα για το ΧΥΤΥ και το άλλο με την αίτηση συγκεκριμένου συμβολαιογράφου για την καταβολή οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο Νομικών. 

Απορίας άξιον είναι και το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο δήμος και αφορούσε τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 30.5.2015, όπου για το συγκεκριμένο θέμα λέει επί λέξει: «Με αυτά τα μισθωτήρια ο τότε Δήμος Κορθίου ενοικίασε αγροτική γη με σκοπό την τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Να σημειωθεί ότι στην απογραφή σύστασης του ενιαίου Δήμου την 1/1/2011 δεν είχαν συμπεριληφθεί οι σχετικές υποχρεώσεις που αφορούσαν τόσο το Ταμείο Νομικών όσο και τα μισθώματα προς τους ιδιοκτήτες – μισθωτές της αγροτικής γης, ούτε υπήρχαν στα αρχεία του Δήμου οι σχετικές συμβάσεις. Πρόβλημα που εμπλέκει σε νομικές και συγχρόνως σε οικονομικές περιπέτειες τον Δήμο, αφού όλοι όσοι νοίκιασαν τις περιουσίες τους στον Δήμο θα απαιτήσουν δικαστικά τα μισθώματα».

Διερωτώμαι μήπως έμμεσα προτρέπετε να τα διεκδικήσουν; Δεν εξηγείται διαφορετικά, γιατί στο αμέσως επόμενο θέμα το δελτίο τύπου γίνεστε ακόμη πιο αποκαλυπτικοί: "Αποφασίστηκε η εξουσιοδότηση δικηγόρου για την αντιμετώπιση αγωγής εναντίον του Δήμου μας από ιδιοκτήτη αγροτικής γης, την οποία είχε μισθώσει  στον τέως Δήμο Κορθίου για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών το 2001. Η απαίτηση του ιδιώτη προς τον Δήμο ανέρχεται σε 15.943,66€ με τον νόμιμο τόκο από το 2001(συνέχεια του προηγούμενου θέματος). Εκκρεμούν απαιτήσεις και άλλων ιδιωτών, είκοσι τον αριθμό".

Μα για το θέμα αυτό η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής 35/2015 (ΑΔΑ:  ΨΜΨΓΩΨΙ-7ΒΡ) αφορά άλλο ιδιοκτήτη που καμία σχέση δε έχει με την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών. Από όσα έχουμε καταφέρει να πληροφορηθούμε, πρόκειται για ιδιοκτήτρια, η οποία διεκδικεί το παραπάνω ποσό για μισθώματα, καθώς σε αγροτεμάχιο της είχαν τοποθετηθεί διάφορες κεραίες από το Δήμο. Τώρα πως συσχετίζεται η διεκδίκηση αυτή με το προηγούμενο θέμα και γιατί προαναγγέλονται 20 επιπλέον απαιτήσεις ιδιωτών για μισθώματα, ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. 

Αν αυτό δεν είναι σκόπιμη διαστρέβλωση της αλήθεια τότε τι είναι; Μήπως παρότρυνση;


Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αναζωπύρωση ενός τέτοιου θέματος έχει σχέση με την άγραν ψήφων και το χάιδεμα αυτιών κάποιων συμπολιτών μας, γιατί ανάμεσα στις άλλες υποχρεώσεις της νέας δημοτικής αρχής είναι να μεταφέρει την πολιτική, από τη διαπλοκή, τη συνωμοσία, τις συναλλαγές της σκιάς και τους διαγκωνισμούς, στις αξίες και τη διαφάνεια. Και αυτό δεν μπορεί να έχει ως προϋπόθεση το “όταν μας συμφέρει”.

Και ως επιτομή κ. Πρόεδρε να σας θυμίσω για άλλη μια φορά ότι σ’ αυτό τον μικρό μας τόπο γνωριζόμαστε πολύ καλά και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε….

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΠΑΚΗΣ
Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης
Δήμου Άνδρου* Ταρτουφισμός ο (ουσιαστικό) [ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ :ταρτουφ (ταρτούφος) -ισμός] η προσπάθεια απόκρυψης ανηθικοτήτων και ελαττωμάτων με ηθικολογίες.
«Ο Ταρτούφος» από το έργο του Μολιέρου είναι ένας υποκριτής-ευσεβής κληρικός που καταχθόνια και επικαλούμενος την «αρετή» του, καταφέρνει να κυριαρχήσει στη ζωή του ευεργέτη του.

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει (1η Μαΐου έως 30 Οκτωβρίου) και όπως αναμένεται ανεξάρτητα από το επίπεδο προετοιμασίας του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού, η χρονιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθώς η παρεδάφια βλάστηση είναι πολύ υψηλή και πυκνή εξαιτίας των πολλών βροχοπτώσεων. Αυτή η αύξηση τας καύσιμης ύλης καθιστά το περιβάλλον της Άνδρου ακόμη πιο εύφλεκτο και πυριγενές, γεγονός που σημαίνει ότι αν οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν είναι ευνοϊκές, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε και πάλι πολλές πυρκαγιές και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση.
Ευελπιστούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία να έχουν επικαιροποιήσει τον σχεδιασμό τους, συμπεριλαμβάνοντας τα μαθήματα που πήραν από την περσινή χρονιά και να έχουν προβεί σ’ όλες αυτές τις ενέργειες, έτσι ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο.
Αν λάβουμε υπόψη μας τις φωτογραφίες με το μικρό πυροσβεστικό όχημα της Δημοτικής Ενότητας που εδρεύει στην στο Γαύριο και έχει παραχωρήσει το πρώην Υπουργείο Αιγαίου κάθε άλλο πάρα αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για την προετοιμασία του Δήμου μας. Ένα εργαλείο εκτάκτου ανάγκης, το οποίο έχει διατεθεί για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής, βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό  παρκαρισμένο στο λιμάνι χωρίς τον εξοπλισμό του και από ότι διαπιστώνουμε χρησιμοποιείται για άλλες δουλειές του δήμου. Δε θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει και με τον υπόλοιπο εξοπλισμό που έχει στη διάθεση του ο δήμος, συμπεριλαμβανομένων και των υδροφόρων.
Αναρωτιόμαστε αν ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου κ. Αντώνης Λάβδας το γνωρίζει, όπως και αν είναι ενημερωμένη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι ένα πυροσβεστικό μέσο δε βρίσκεται στη διάθεση του πυροσβεστικού μηχανισμού.
Εμείς από την πλευρά μας απευχόμαστε να μη συμβεί κάποιο περιστατικό όπου θα κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και το όχημα να μην είναι διαθέσιμο. Για φανταστείτε να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σ’ ένα κτίριο στο Γαύριο, με εγκλωβισμένα άτομα και οι εξαιρετικοί ηρωικοί  εθελοντές μας να μην έχουν στη διάθεση τους το πυροσβεστικό όχημα;   Εκτός από τις τύψεις, που αυτές μας ακολουθούν μια ζωή, οι ευθύνες δε θα είναι μόνο πειθαρχικές ή διοικητικές, αλλά και ποινικές, καθώς καμία δικαιολογία δε θα μπορεί να ευσταθεί.