Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Τα δικαιώματα των δημοτικών συμβούλων


Θα θυμάστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου στις 11 Μαρτίου 2015 με μοναδικό θέμα το ΧΥΤΥ, όπου παρά τις συνεχείς μας προφορικές οχλήσεις δεν λάβαμε καμία εισήγηση με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να τη ζητήσουμε εγγράφως και να κοινοποιήσουμε την επιστολή μας αυτή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Η απάντηση ήρθε και βέβαια μας δικαιώνει απολύτως.Ιδού και η απάντηση του Προέδρου του Δ.Σ. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.Υπενθυμίζουμε ότι αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που δεν είχαμε στη διάθεσή μας όλες τις εισηγήσεις παρά τον ανακριβή ισχυρισμό του Προέδρου του Δ.Σ. ότι δήθεν «σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποστέλλονται έγκαιρα προς τους δημοτικούς συμβούλους όλες οι εισηγήσεις..», ελπίζουμε ωστόσο, ύστερα και από το έγγραφο της Αποκεντρωμένης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να φροντίζει εφεξής ώστε να λαμβάνουμε πραγματικά έγκαιρα γνώση όλων (και όχι επιλεκτικά) των εισηγήσεων (που θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον εισηγητή-συντάκτη τους και όχι ανώνυμες και υπό την μορφή πρόχειρου, και πάντως σε καμία περίπτωση επίσημου δημοσίου εγγράφου) και των στοιχείων που τις συνοδεύουν εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για την κατά το δυνατόν πληρέστερη μας ενημέρωση και προετοιμασία.