Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Aπουσία μου από τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.ΣΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, κ. Θωμά Κυριάκο

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση απουσίας μου από τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. – Μη αποδοχή καταβολής εξόδων κίνησης (6ο θέμα Η.Δ.)

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου,

Έχοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., σας γνωρίζω ότι θα απουσιάσω από τη σημερινή συνεδρίαση (31.8.2015) του Δ.Σ. για προγραμματισμένους επαγγελματικούς λόγους.

Επιπλέον και σχετικά με το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σας πληροφορώ ότι κατά το μέρος που με αφορά και λόγω της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται ο Δήμος μας ειδικά ως προς το σκέλος των ιδίων εσόδων αυτού, ουδεμία αποζημίωση επιθυμώ να λαμβάνω για τα έξοδα της εκτός έδρας μετακίνησής μου λόγω της συμμετοχής μου ως τακτικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου.  Παρακαλώ όπως αναγραφεί η συγκεκριμένη αιτιολογία στα πρακτικά του εν λόγω θέματος καθώς και στην Απόφαση που θα συνταχθεί. 

Και τέλος αναφορικά με το 15ο θέμα της Η.Δ., σας ενημερώνω ότι δεν επιθυμώ να συμμετάσχω στην υπό συγκρότηση επιτροπή ελέγχου ανεπιτήρητων ζώων.

Με τιμή,         


 Γιάννης Καπάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου
Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης