Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

'' Γιάννης κερνάει - Γιάννης πίνει ''ΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
 ΜΕ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ


Ο συνδυασμός μας «Η Άνδρος της Ζωής μας» παρακολουθώντας προσεκτικά τις αποφάσεις της δημοτικής αρχής και  του ΝΠΔΔ σχετικά με τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνδρου με υψηλό αίσθημα ευθύνης προτίμησε να αποστασιοποιηθεί και να σιωπήσει, καθώς δεν ήθελε να  ληφθεί, κυρίως από κάποιους κακοπροαίρετους ότι προσπαθεί να σαμποτάρει μια τόσο  σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα για το νησί μας. Για το λόγο αυτό απέφυγε να επισημάνει τα όποια τρωτά σημεία της διοργάνωσης και δεν μιλούμε για το καλλιτεχνικό αλλά για το διαχειριστικό, διοικητικό και οικονομικό σκέλος αυτής, όπως για παράδειγμα η μη σύννομη μίσθωση του κυλικείου του Ανοιχτού Θεάτρου απ’ ευθείας σε εκλεκτό  της διοίκησης το Δήμου.

Όλο αυτό το διάστημα, παρέμεινε απλός παρατηρητής αναμένοντας να ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις και να εισαχθεί προς συζήτηση αρμοδίως στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ, ο οικονομικός απολογισμός, όπως αυτός πρέπει να συνταχθεί από τα τέσσερα  μέλη της Επιτροπής Οργάνωσης και Διαχείρισης (Αθ. Τσατσομοίρου, Νικ. Μπληζιώτης, Αλ. Τάττος και Ειρ. Δάμπαση) που ορίστηκαν κατά τη συνεδρίαση της 29.04.2015 του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ (βλέπε ΑΔΑ  Απόφασης: 7ΗΨΟΩΨΙ-5ΚΜ), καθώς όπως  προκύπτει είναι και δημοσιονομικά υπόλογη κατά νόμο για όλες τις οικονομικές πράξεις που έλαβαν χώρα στο Φεστιβάλ υπό την εποπτεία τους.


Αφορμή για να εκφράσουμε  τώρα ορισμένες σκέψεις μας και πριν τη συζήτηση του οικονομικού απολογισμού που αναμένουμε, αποτέλεσε η ανακοίνωση της Προέδρου του ΝΠΔΔ στις 10.09.2015 που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και οι μετέπειτα διευκρινίσεις που η ίδια έδωσε σε τοπικά ΜΜΕ.

Είναι απορίας άξιον η κ. Πρόεδρος να μη γνωρίζει ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα με οικονομικό αντικείμενο που οργανώνεται από ένα δημοτικό ΝΠΔΔ δε μπορεί είναι κρυφή μυστική και μη ανακοινώσιμη. Αντίθετα,  υπόκειται σε αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που ορίζει ότι οι χορηγίες και οι δωρεές ακόμη και για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων πρέπει να περάσουν πρώτα για την αποδοχή τους από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ,  που στη συγκεκριμένη περίπτωση ασκεί και ρόλο όμοιο με εκείνον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (βλ. παρ. 1 άρθρου 72 Ν. 3852/2010, παρ. 2 άρθρου 240 Ν. 3463/2006) . Επομένως,  χορηγίες από άγνωστους ευεργέτες προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως το ΝΠΔΔ του Δήμου Άνδρου, που τις γνωρίζει μόνον η κα Πρόεδρος και ίσως μερικοί «δικοί» της, όχι μόνον δεν επιτρέπονται αλλά εγείρουν και «περίεργα» ερωτηματικά.

Εκτός αν  ήρθε στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ο οικονομικός απολογισμός του Φεστιβάλ με αναλυτική παρουσίαση των εσόδων - εξόδων ανά παράσταση, με τον αριθμό των εισιτηρίων που κόπηκαν ανά εκδήλωση και  δε το ξέρουμε.
Σε κάθε περίπτωση ελπίζουμε τα εισιτήρια να είχαν εκδοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και με τα στοιχεία των προσώπων που παρελάμβαναν κάθε βράδυ τις εισπράξεις και με ορθό έλεγχο και διασταύρωση του αριθμού των εισιτηρίων που εκδίδονταν με τον αριθμό των θεατών.

Από την ανακοίνωση της Προέδρου μάθαμε ότι «ο οικονομικός απολογισμός» είναι κάτι που αφορά την Επιτροπή Διαχείρισης του Φεστιβάλ και την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και ότι έχουν ενημερωθεί ο Δήμαρχος και όλοι οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης του Φεστιβάλ». Για το διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ που έχει και την απόλυτη κατά νόμο εξουσία για να εγκρίνει ή όχι αυτόν τον απολογισμό ούτε κουβέντα. Και δε φθάνει μόνο αυτό, από τις διευκρινίσεις της Προέδρου μάθαμε  ότι δεν είναι προς το συμφέρον του Φεστιβάλ η δημοσιοποίηση των ποσοστών κέρδους ανά συναυλία. Αναρωτιόμαστε μήπως η επιτροπή ασκεί και ρόλο καλλιτεχνικού manager και δε το ξέρουμε; Σε μια περίοδο μάλιστα όπου ο κόσμος απαιτεί πλήρη διαφάνεια και απρόσκοπτη πληροφόρηση σχετικά με την οικονομική διαχείριση του δημοσίου χρήματος;  

Διευκρινίζουμε ότι το ΝΠΔΔ είναι  δημόσιος Φορέας που διέπεται από κανόνες και θεσμικό πλαίσιο αυστηρό, εντελώς διαφορετικό από εκείνο που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και υπάγεται σε ελέγχους που απαιτούν απόλυτη διαφάνεια και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση βάσει του δημόσιου λογιστικού.

Φαίνεται ότι η Επιτροπή να αγνοεί ότι σε μεγάλο Δήμο της περιφέρειας της Αθήνας που οργανώνει κάθε καλοκαίρι φεστιβάλ σε δημοτικό Άλσος, έχει επέμβει το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για άτακτη οικονομική διαχείριση και ασκεί σκληρό έλεγχο στους εμπλεκόμενους αιρετούς αλλά και στους υπαλλήλους. Φροντίστε να μην συμβεί και εδώ κάτι παρόμοιο.

Θα πάρουμε άραγε απάντηση στα ερωτήματά μας; Αν ναι, ευελπιστούμε αυτή να δοθεί εντός του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ και όχι μέσω ασαφών δελτίων τύπου.

Έχουμε την υπομονή να περιμένουμε….