Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Σεβασμός στο δημόσιο χρήμα


ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΥ 
Για ακόμα μια φορά η «Αγία Τριάδα» του Δήμου μας έκανε το θαύμα της γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων της νόμους, αποφάσεις δικαστηρίων και κυρίως τη νοημοσύνη των πολιτών.
Προκλητικότατα αλλά και μεθοδικά ύπουλα έφεραν στο Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος Αυγούστου με μόλις 11 Δημοτικούς Συμβούλους παρόντες επί συνόλου 21 τους οποίους και παραπλάνησαν εμφανώς, το θέμα της λήψης απόφασης για απ΄ευθείας ανάθεση προς την «αγαπημένη» τους εταιρεία, την Αναπτυξιακή Άνδρου Α.Ε., της προμήθειας υλικών και συγκεκριμένα ασφαλτομείγματος για την επούλωση φθορών στο οδικό δίκτυο των τριών δημοτικών ενοτήτων του νησιού συνολικής αξίας Ευρώ 5.655,00.- (βλ. αρ. Απόφασης Δ.Σ. 206/2015).  Ήξεραν όμως πολύ καλά εκ προοιμίου ότι βάσει του άρθρου 268 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) τούτο απαγορεύεται ρητά καθόσον η προμήθεια υλικών και πάσης φύσεως αγαθών δεν εμπίπτει στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, το οποίο αναφέρεται αποκλειστικά στην απ΄ευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α., μόνον παροχής υπηρεσιών.

Για άλλη μια φορά λοιπόν εισήχθη, με την ανοχή -αν όχι και με τη συγκάλυψη- του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (που έχει και την απόλυτη ευθύνη για την κατάρτιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων εφόσον τούτα είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), θέμα το οποίο αντίκειται στο νόμο, μη διαφυλάσσοντας έτσι το κύρος του κορυφαίου αποφασιστικού συλλογικού οργάνου του Δήμου. Ομοίως ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας που ήταν ο εισηγητής του θέματος αλλά και ο κ. Δήμαρχος όφειλαν να είναι προσεκτικότεροι και να μην επιτρέψουν να εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση. Το ίδιο και ο τόσο «ευαίσθητος» αρμόδιος επί των οικονομικών Αντιδήμαρχος. Αλλά ποιος νοιάζεται ?? Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα…..

Αναρωτιόμαστε γιατί πληρώνει ο Δήμος μας ετήσια συνδρομή σε νομική βάση πληροφοριών για θέματα των Ο.Τ.Α. Δεν διάβασαν εκεί, υπάλληλοι και αιρετοί, ότι έχει εκδοθεί η υπ΄αρ. 292/2013 Πράξη του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχει κρίνει οριστικά ως μη νόμιμη την απ΄ευθείας ανάθεση από Δήμο σε δημοτική Α.Ε. προμήθειας υλικών ??


Και σαν να μην έφτανε όλη αυτή η θλιβερή διοικητική κατρακύλα, ο κ. Δήμαρχος χωρίς να αναμένει την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επί της απόφασης του Δ.Σ. προέβει απροκάλυπτα εσπευσμένα – μόλις 8 ημέρες μετά το Δ.Σ. - (γιατί άραγε ??) στην έκδοση των υπ΄αρ. 328/8.09.2015, 331Α/8.09.2015 και 335Α/8.09.2015 Αποφάσεών του περί απ΄ευθείας ανάθεσης της συγκεκριμένης προμήθειας στην Αναπτυξιακή Άνδρου, «ξεχνώντας» (!) παράλληλα να μνημονεύσει στο σκεπτικό των Αποφάσεών του και την υπ΄αρ. 206/2015 Απόφαση Δ.Σ. επί του ιδίου θέματος . Σύμπτωση άραγε ?

Γεννά μάλιστα και απορία γιατί επενέβει ο ίδιος ο Δήμαρχος εκδίδοντας τις παραπάνω (3) αποφάσεις, όταν ήδη είχε αποφασίσει σχετικά το ανώτερο όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο. Τόση πρεμούρα για το ασφαλτομείγμα….

Πρωτοτύπησε μάλιστα εκδίδοντας και αποφάσεις τύπου «Α» μέρους (331Α, 335Α )…

Ευτυχώς που ήρθε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την υπ΄αρ. πρωτ. 69251/9.10.2015 (ΑΔΑ: ΨΠΝΖΟΡ1Ι-0ΩΧ) Απόφαση του ασκούντος χρέη Γεν. Γραμματέα και ακύρωσε την καταφανώς παράνομη Απόφαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου, πράττοντας το αυτονόητο. 

Προκύπτει το ερώτημα λοιπόν σε ποιόν θα καταλογιστεί το ποσό, της μη σύννομης δαπάνης εφόσον αυτή έχει ήδη ενταλματοποιηθεί και πληρωθεί στην Αναπτυξιακή και μάλιστα όταν τέτοιου χαμηλού ύψους δαπάνες (κάτω των 5.000 ευρώ εκάστη για κάθε Δ.Ε.) δεν υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά απ΄ευθείας στον κατασταλτικό.

Κανείς δεν φοβάται εκεί μέσα ? Κανείς δεν σέβεται το δημόσιο χρήμα ? Κανείς δεν σκέφτεται ότι εμπλέκονται και υπάλληλοι που εξέδωσαν τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα και πλήρωσαν τα ποσά της ανάθεσης ?

Μάλλον δεν θα πάρουμε απάντηση, αλλά εμείς θα παρακολουθούμε στενά τα θέματα της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου,μέσα και έξω απο αυτό το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ενημερώνουμε  τους δημότες μας και θα αναδεικνύουμε τις ατασθαλίες της σημερινής δημοτικής αρχής, πιστοί στις αρχές  της δημοτικής μας παράταξης Η ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ.