Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και τα Ευρωπαϊκά κονδύλια.


Άλλη μια επιστολή απέστειλε στο Δήμαρχο Θεοδόση Σουσούδη ο Γιάννης Καπάκης με αφορμή την κατεπείγουσα  χθεσινή και σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια. Να πάρουμε απαντήσεις δεν περιμένουμε. Όμως τα ερωτήματα παραμένουν για άλλη μια φορά αμείλικτα.


Ο Γιάννης Καπάκης γράφει στην επιστολή του: «Χθες 29.12.2016 στείλατε εσπευσμένα πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 4 η ώρα το απόγευμα με μοναδικό θέμα την έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του Δήμου από το Ταμείο Συνοχής για δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Κωδικός Πρόσκλησης 14.6i.26-27.1). Το Συμβούλιο ματαιώθηκε εξαιτίας έλλειψης απαρτίας και προβήκατε στην εκ νέου αποστολή πρόσκλησης για σήμερα στις 11 το πρωί με το προσχηματικό αιτιολογικό ότι αύριο 31.12.2016 λήγει η προθεσμία υποβολής.
Γνωρίζατε πολύ καλά και μάλιστα πολύ έγκαιρα ότι η Πρόσκληση ξεκίνησε από τις αρχές του καλοκαιριού του 2016 αλλά για άλλη μια φορά αργήσατε απαράδεκτα να δράσετε και προσπαθείτε τώρα πρόχειρα και αιφνιδιαστικά να προκαταβάλετε τις εξελίξεις.
Δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος της διαχείρισης των αποβλήτων για το νησί μας και επειδή η ανυπόγραφη και πρόχειρη εισήγηση που μας αποστείλατε για το σημερινό έκτακτο Δ.Σ. εμπεριέχει πολλές ασάφειες, σας υπενθυμίζω ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας έτους 2015 περιλαμβάνονταν τα παρακάτω υποέργα με ΚΑΕ και πίστωση , ως ακολούθως :
 · ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Υποέργο: Προμήθεια εξοπλισμού μονάδας κομποστοποίησης ΑΣΑ Δήμου Άνδρου, ΚΑΕ 20.7341.0001, ποσό: 500.000,00.- Ευρώ
· ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Υποέργο: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια εξοπλισμού μονάδας κομποστοποίησης  ΑΣΑ Δήμου Άνδρου. (Υπεγράφη σύμβαση στις 29/8/2014), ΚΑE 20.7341.0007, ποσό: 19.987,50.- Ευρώ
· ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Υποέργο: Περιβαλλοντική μελέτη για τις εγκ/σεις κομποστοποίησης, ΚΑE 20.7341.0009, ποσό: 8.756,74.- Ευρώ
Στο ίδιο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβανόταν και το έργο: ΕΣΠΑ/ Τεχνική βοήθεια του Δήμου Άνδρου, ΚΑΕ 30.7341.0001 (ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 18-10-2013),ποσό: 45.240,00.- €.
Με βάση τα προαναφερόμενα, Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε :  
 1. Γιατί τα παραπάνω υποέργα, ενώ ήταν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2015, δεν υλοποιήθηκαν εντός του 2015 και γιατί δεν συμπεριελήφθησαν ως συνεχιζόμενα έργα στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 ?
 2. Γιατί δεν υλοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα υποέργα που ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ?
 3. Τι σχέση έχουν τα υποέργα αυτά που ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας με τα 5 υποέργα που αναφέρονται στην εισήγησή σας για το σημερινό Δ.Σ. ?
 4. Γιατί αυτά απεντάχθηκαν από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και θέλετε σήμερα να αιτηθεί εκ νέου ο Δήμος την ένταξή τους για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ & ΤΑ ?
 5. Γιατί επί δύο ημέρες συνεχόμενα, χθες (ανεπιτυχώς λόγω μη απαρτίας) και σήμερα, επιχειρείτε να κάνετε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δ.Σ. για υποβολή νέου τεχνικού δελτίου και αυτά δεν συμπεριλήφθηκαν ως υποέργα στο τεχνικό δελτίο που συζητήθηκε στο προηγούμενο Δ.Σ. της 21.12.2016 ?
 6. Γιατί, ενώ είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ/Περιφέρειας η προμήθεια μίας μονάδας κομποστοποίησης, αιτήθηκε ο Δήμος την περιβαλλοντική αδειοδότηση  τεσσάρων κομποστοποιητών μικρότερης δυναμικότητας με τα υπ΄αρ. πρωτ. 3668/7.5.2015, 4193/20.5.2015, 4194/20.5.2015 και 4195/20.5.2015 έγγραφά του ?
 7. Γιατί, ενώ εκδόθηκε από τη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου η  περιβαλλοντική αδειοδότηση των τεσσάρων κομποστοποιητών από τον Ιούνιο 2015 (βλ. σχετικά έγγραφα με αρ. πρωτ. Π.Ν.Αι 60270/5.6.215, 61426/5.6.2015, 61471/5.6.2015 και 61472/5.6.2015), εσείς δεν ενεργήσατε εγκαίρως για την υλοποίηση των υποέργων ?
 8. Ποιά σχέση υπάρχει ανάμεσα στους αδειοδοτημένους κομποστοποιητές και στην ΜΕΑ που συνοδεύει τον ΧΥΤΥ; 
 9. Ποιος άλλος εξοπλισμός απαιτείται για την κομποστοποίηση εκτός των κομποστοποιητών, π.χ. σύστημα συλλογής και μεταφοράς των οργανικών κ.λ.π.
 10. Γιατί δεν φέρατε το θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ. εγκαίρως, δεδομένου ότι οι προτάσεις στην συγκεκριμένη πρόσκληση υποβάλλονταν από τους δυνητικούς δικαιούχους από τις αρχές του Ιουνίου 2016 ? Σήμερα, στην εκπνοή της προθεσμίας, όποια απόφαση και να πάρει το σημερινό Δ.Σ. φαντάζει σχεδόν αδύνατο να τύχει χρηματοδότησης, δεδομένου ότι τηρείται σειρά προτεραιότητας των προς ένταξη πράξεων και ήδη οι υποβληθείσες προτάσεις υπερκαλύπτουν το διαθέσιμο για τη συγκεκριμένη πρόσκληση ποσό.
 11. Ο Κος Έπαρχος Άνδρου θα μας απαντήσει εάν αυτά που εισηγείται σήμερα ο Δήμος Άνδρου συνάδουν με το νέο ΠΕΣΔΑ Ν. Αιγαίου που πρόσφατα υπερψήφισε;
 12. Ποιός ήταν ο τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ με την υψηλή αμοιβή των 45.240 Ευρώ;
 13. Υπάρχει σήμερα Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου? Με ποια αμοιβή και με ποια διαδικασία αυτός επελέγη ?
 14. Ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασμός διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου για τον οποίο ουδόλως μας ενημερώνετε ;




Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή μου παρακαλείται όπως επιληφθεί του θέματος και επικοινωνήσει με τον Δήμο Άνδρου προκειμένου να απαντηθούν επαρκώς τα ερωτήματά μου .
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η συνεχιζόμενη και προκλητική άρνηση του κ. Δημάρχου Άνδρου, που φτάνει έως το σημείο της απαξίωσης, να απαντά στις επιστολές μου τις οποίες αγνοεί συστηματικά εδώ και 2 χρόνια, όπως αγνοεί επιδεικτικά και τα δικά σας υπενθυμιστικά έγγραφα αν και αποτελείτε την εποπτεύουσα Αρχή του.

Μέχρι σήμερα ουδεμία απάντηση έχω λάβει στη σωρεία των εγγράφων που απευθύνω στον κ. Σουσούδη για παροχή πληροφόρησης επί σοβαρών θεμάτων του Δήμου μας, προκαλώντας με τη συμπεριφορά του αυτή εμπόδια στην απρόσκοπτη πληροφόρησή μου και κατ΄επέκταση στην ομαλή άσκηση των καθηκόντων μου, συμπεριφορά ιδιαζόντως αντιδημοκρατική και αντιθεσμική που πρέπει να ελεγχθεί από την Υπηρεσία σας».

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στα παλαιότερα των υποδημάτων...


                                                                                                                                            29.12.2016
Θαυμάστε τους...
Δείτε πόσο «δημοκρατικά και με σεβασμό στους νόμους» αντιλαμβάνεται ο κ. Σουσούδης και η παρεούλα του τη λειτουργία του Δήμου.
Απαξιούν συστηματικά να απαντήσουν όχι μόνον στις αλλεπάλληλες επιστολές που τους απευθύνει ο επικεφαλής του συνδυασμού μας κ. Γιάννης Καπάκης ζητώντας πληροφορίες για κρίσιμα θέματα του Δήμου μας, αλλά γράφουν – ξεδιάντροπα - στα παλιά τους παπούτσια και την εποπτεύουσα Αρχή, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Δείτε παρακάτω πόσα έγγραφα έχουν μείνει αναπάντητα. Τι να βρουν να απαντήσουν στον Καπάκη, πόσο άλλο να ξεγελάσουν τις ελέγχουσες Υπηρεσίες .
Προτιμούν την ένοχη σιωπή.
Ο δομημένος αντιπολιτευτικός λόγος του κ. Καπάκη τους τρομάζει και δείχνουν το πραγματικό, σκοτεινό, τους πρόσωπο, αυτό που απέκρυπταν επιμελώς προεκλογικά.
Λίγοι και επικίνδυνοι.
Σχετικά έγγραφα:

Εφυγε από κοντα μας ένα λάτρης της Αυτοδιοίκησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «Άνδρος της Ζωής  μας» 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Με μεγάλη μου λύπη, πληροφορήθηκα την απώλεια του Νίκου Θεολόγου.
Χάσαμε τον ΓΙΑΤΡΟ της Άνδρου που αφοσιώθηκε όσο κανένας άλλος για να λειτουργεί και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των Aνδριωτών στο Kέντρο Yγείας του νησιού. 
Τον ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ που εκτελούσε ευόρκως και με σχολαστική ευλάβεια τα καθήκοντά του. 
Τον ΆΝΘΡΩΠΟ που όλοι οι ασθενείς του εμπιστεύονταν.

Εκτός όμως από σπουδαίος γιατρός, ήταν και ένας έμπειρος ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ άνδρας που άφησε τη δική του σφραγίδα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα κοινά της Άνδρου. 
Λίγες μέρες πριν συζητούσαμε μαζί και μου έκανε εντύπωση το πάθος και το ενδιαφέρον που είχε για τα τοπικά μας θέματα, παρά το επιβαρυμένο της υγείας του. 

Εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης «Άνδρος της Ζωής μας» και εμού προσωπικώς, εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου και την από καρδιάς συμπάθειά μου προς την οικογένειά του και τους οικείους του.

Στο καλό ΦΙΛΕ Νίκο.

Γιάννης Γ. Καπάκης
Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης Δήμου Άνδρου
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Υπ. Εσωτερικών

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

"Ο απών και μέγας εχθρός" του τοπικού αυτοδιοικητικού κατεστημένου....

                                                                                                                                          28.12.2016 

Ο Δήμαρχος, το facebook του Δήμου και οι ψευδείς ανακοινώσεις του


O κ. Σουσούδης, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου, χρησιμοποιώντας καταχρηστικά την επίσημη σελίδα του Δήμου στο facebook και προς χειραγώγηση της γνώμης των δημοτικών συμβούλων, ανήρτησε μια κατάπτυστη ανακοίνωση σχετικά με την διπλή ήττα που υπέστη από την δις ακύρωση από την Αποκεντρωμένη της απόφασής του περί απ΄ευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης για τον ΧΥΤΥ, προχωρώντας παράλληλα σε μια ανήκεστη προσωπική επίθεση κατά του επικεφαλής του συνδυασμού μας Γιάννη Καπάκη.

Ομοίως, μετά το πέρας της συνεδρίασης ανήρτησε στο f/b και έτερη ανακοίνωση με στόχο και πάλι τον «μέγα εχθρό» του, κ. Γιάννη Καπάκη, ασκώντας αήθη κριτική στη θέση που ο τελευταίος κράτησε κατά τη συζήτηση του θέματος της χρηματοδότησης του ΧΥΤΥ, προσπαθώντας να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και να τη στρέψει εναντίον του, ώστε να αποκρύψει τις δικές του τεράστιες ευθύνες, τόσο λόγω της γνωστής πλέον σε όλους πολιτικής και διοικητικής ανεπάρκειάς του, όσο και εξαιτίας των παρασκηνιακών μεθοδεύσεων που ακολουθεί προς επηρεασμό των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και έχουν οδηγήσει στη μεγάλη καθυστέρηση της έγκρισης της ΜΠΕ για τον ΧΥΤΥ.

Όσα ανακριβή δηλώνει για την υδρογεωλογική μελέτη, έχουν ήδη αποκρουσθεί με την διπλή ακύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση των Αποφάσεών του για την αδιαφανή απ΄ευθείας ανάθεσή της.

Έχει ξεφύγει μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ο κ. Δήμαρχος που αβίαστα ομολογεί ότι, παρανόμησε και κατέθεσε την ανυπόστατη αυτή μελέτη στις αρμόδιες Υπηρεσίες (το έπραξε στις 15.12.2016), ενώ ήδη γνώριζε ότι μια ημέρα πριν, δηλ. στις 14.12.2016, ο Γεν. Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης είχε ακυρώσει την απόφαση με την οποία είχε ανατεθεί απ’ ευθείας η σύνταξή της σε συγκεκριμένο μελετητή, μη δεχόμενος τους παιδαριώδεις ισχυρισμούς του Δημάρχου περί κατεπειγουσών αναγκών που δήθεν δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου, όταν από τον Φεβρουάριο του 2016 του είχε ζητηθεί η κρίσιμη αυτή μελέτη, εκείνος αδιαφόρησε ή δυσκολευόταν (φαίνεται ότι τα νερά της Πλούσκας είναι ζόρικα .…) και άφησε το θέμα για την τελευταία στιγμή για να το δώσει με απ΄ευθείας ανάθεση εκεί που ήθελε.

Αν όλο αυτό δεν είναι μεθόδευση, τότε είναι διχαστική τακτική, επικίνδυνη κουτοπονηριά, άγνοια νόμου και εν τέλει σοβαρή ανεπάρκεια του ανδρός.
Αναμέναμε ότι ο κ. Σουσούδης θα έχανε τη ψυχραιμία του και θα προέβαινε σε σπασμωδικές κινήσεις δημοσίων δηλώσεων, ακολουθούμενος από μια απειροελάχιστη μερίδα κίτρινου τύπου, στοχοποιώντας τον κ. Καπάκη ως εξιλαστήριο θύμα για την αποτυχία των κινήσεών του στο θέμα του ΧΥΤΥ.


Επειδή λοιπόν ο παραπαίων κ. Δήμαρχος έχει ισχνή μνήμη, θα του θυμίσουμε ότι:
 • Αν δεν φοβόταν για την ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα στη θέση Πλούσκα (εκεί μάλιστα που βρίσκονται οι 3 γεωτρήσεις που υδρεύουν το Μπατσί), δεν θα προέβαινε σε όλες αυτές τις πανικόβλητες κινήσεις και δηλώσεις.
 • Ήταν ο ίδιος και η παράταξή του που ως αντιπολίτευση, επί Δημαρχίας Γλυνού, είχαν αναδείξει την ακαταλληλότητα της Πλούσκας, με μπροστάρη μάλιστα τον πρώην Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Θωμά. Ξεχνά ότι έβγαζαν φωτογραφίες από τον ΧΑΔΑ για να αναδείξουν το πρόβλημα της απόθεσης των απορριμμάτων, να δημιουργήσουν αναστάτωση και να μείνουν στα σκουπίδια στους δρόμους.
 • Προεκλογικά, και προκειμένου να υφαρπάξει τη ψήφο των κατοίκων της Υδρούσας, τους υποσχόταν ότι το θέμα του χωροθέτησης του ΧΥΤΥ θα ξεκινήσει από μηδενική βάση.
 • Είναι αυτός που δεν απαντά στα έγγραφα της Εφορίας Αρχαιοτήτων
 • Σε συνέντευξή του της 29.09.2014 στην ιστοσελίδα «Ανδρίων Χρόνοι» (http://www.sousoudis.gr/index.php/blog/item/105-29-09-2014-synentefksi-tou-dimarxou-androu-stin-istoselida-andrion-xronoi) ανέφερε ότι:  « ….. ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ : ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ

Το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα του νησιού ωστόσο είναι αυτό της διαχείρισης των σκουπιδιών και κυρίως της χωροθέτησης των ΧΥΤΥ. Βάσει μελέτης της απερχόμενης δημοτικής αρχής, από τις τρεις περιοχές που είχαν επιλεγεί, στην Πλούσκα κοντά στο χωριό Γίδες, στο Μακροτάνταλο και στο Στενό της Τήνου, προκρίθηκε η πρώτη. Τίποτα όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί, καθώς όπως μας ενημερώνει ο Θ. Σουσούδης, την περασμένη διετία δεν αποσαφηνίστηκε εάν στο σημείο υπάρχει νερό ή είναι ρέμα!

«Μόλις αναλαμβάνω στο Δήμο έρχεται ένα έγγραφο από την Περιφέρεια, με ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου, το οποίο έλεγε ότι έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος για τη θέση του ΧΥΤΥ στην Πλούσκα αλλά πείτε μας αν είναι ρέμα ή όχι... δηλαδή δυο χρόνια πάνε και έρχονται τα χαρτιά και ακόμη δεν ξέρουμε αν είναι ρέμα ή όχι... Εχω ζητήσει από τη μελετητική εταιρεία που το έχει αναλάβει να πάρω μια απάντηση και από τις τεχνικές υπηρεσίες να γνωμοδοτήσουν τι γίνεται εκεί. Σε κάθε περίπτωση με διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορες»... Μας αποκαλύπτει πάντως ότι εάν η Πλούσκα χαρακτηριστεί ρέμα βάσει της γνωμοδότησης της Περιφέρειας και των τεχνικών υπηρεσιών, υπάρχουν ήδη δύο εναλλακτικές θέσεις, «αρκετά καλές που δεν ενοχλούν... όποια θέση προκύψει από τη βαθμολογία εκεί θα χωροθετήσουμε».

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, οι θέσεις αυτές είναι μακριά από οικισμούς, υδάτινους πόρους, αρχαιολογικούς ή τουριστικούς χώρους, δεν θα προκληθεί επομένως κοινωνική αναταραχή, με μοναδικό μειονέκτημα την απόσταση άρα το μεγαλύτερο κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων.
«Πρέπει να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, να λυθεί εντελώς το θέμα ώστε να φτιάξουμε ένα κανονισμό καθαριότητας. Τώρα οι κάδοι δεν αδειάζουν τόσο συχνά όσο θα 'πρεπε –κάθε 2 μέρες- διότι δεν ανταποκρίνεται η παλιά χωματερή με το δεματοποιητή που έχουμε εκεί…..». 
 • Ήταν ο ίδιος που είχε προτείνει τις επιπλέον θέσεις Αγ. Θέκλης και  Καμπανού, προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις των αντιδρώντων κατοίκων για τις προεκλογικές του υποσχέσεις, περί μη δημιουργίας ΧΥΤΥ στην Πλούσκα. Τώρα γιατί δεν τις θέλει και εμμένει τόσο σκληρά στην Πλούσκα ? Θα βρεί το σθένος να μας πεί τι μεσολάβησε ? Ποια συμφέροντα εν τέλει θέλουν τον ΧΥΤΥ αποκλειστικά στην Πλούσκα ?
 • Γιατί φοβήθηκε να φέρει στο Δ.Σ. το θέμα του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και αντ΄αυτού - σε σύμπραξη με τον Έπαρχο Άνδρου κ. Λότσαρη που υπερψήφισε το ΠΕΣΔΑ - , αγνόησαν επιδεικτικά τα θεσμικά όργανα του Δήμου και τις αρνητικές αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων Μπατσίου και Γαυρίου. Έτσι φαίνεται να εκλαμβάνουν την τοπική δημοκρατία…..
 • Κορυφαία και αξιόλογα στελέχη της παράταξής του, αντιλαμβανόμενα τον κατήφορό του, έχουν διαφοροποιηθεί εντόνως στο θέμα της Πλούσκας.

Θα προτείναμε λοιπόν στον κ. Δήμαρχο - αντί να περιφέρεται σαν κακός ηθοποιός στα πολιτικά γραφεία για να αποσπάσει στήριξη για χωροθέτηση του ΧΥΤΥ στην Πλούσκα, ζητώντας μεσολάβηση για επηρεασμό των αδειοδοτουσών Αρχών- να διαβάσει τα εγχειρίδια περί ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, ώστε να είναι σε θέση να αντικρούσει τον κ. Καπάκη με τεκμηριωμένα επιχειρήματα και όχι με μαυρογιαλούρικες δηλώσεις.



Αλλά δεν έχει λόγο, μόνον λάσπη πετά.

Ευσεβής πόθος του κ. Σουσούδη και του φθαρμένου κατεστημένου που αυτός εξυπηρετεί, είναι να είναι πραγματικά απών ο κ. Καπάκης από το τοπικό γίγνεσθαι ώστε να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο στα σχέδιά τους.

Επειδή όμως ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης νοιάζεται αθόρυβα αλλά ουσιαστικά για το νησί του και είναι πολύ περισσότερο παρόν σε σχέση με άλλους μεγαλοσχήμονες διοικούντες τον Δήμο μας που ζούν αλλού, «ενοχλεί» το σύστημα . 

Αναμφίβολα ο ΧΥΤΥ πρέπει να γίνει, αλλά σύννομα, με επιστημονικό τρόπο και με τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. 


Αυτό και θα υπερασπιστεί πάση θυσία η δημοτική μας παράταξη «Άνδρος της Ζωής  μας» και ο επικεφαλής της Γιάννης Καπάκης. 

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

H ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΆΝΔΡΟΥ



Ψέματα,  κουτοπονηριές, λαϊκισμός και κίτρινη δημοσιογραφία…



Στο Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου της 21.12.2016 η δημοτική αρχή μεταξύ των πολλών θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη εισήγαγε θέμα για τη λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του ΧΥΤΥ από κονδύλια του ΕΣΠΑ .

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Γιάννης Καπάκης κατέθεσε στο Προεδρείο, ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά, την παρακάτω εισήγηση στην οποία εξηγεί αναλυτικά τη θέση που πήρε ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ στην -εν πολλοίς- παραπλανητική και λαϊκίστικη πρόταση της δημοτικής αρχής. Σημειώνεται, ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν του επέτρεψε να διαβάσει το κείμενο, επικαλούμενος δήθεν κατάχρηση του χρόνου, κάτι που βέβαια δεν έπραξε αντίστοιχα στις εισηγήσεις της κ. Πολίτου, όπου η συμπολίτευση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έκανε και δεύτερη προσυνεδρίαση για το ποια εισήγηση θα έφερναν, γεγονός που ανάγκασε τον Γιάννη Καπάκη μαζί με τους περισσότερους συμβούλους της αντιπολίτευσης να αποχωρήσουν.  





 « ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΠΑΚΗ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΆΝΔΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΥ 10ου Θέματος της Η.Δ. του Δ.Σ. Άνδρου της 21.12.2016
(υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση ΧΥΤΥ από ευρωπαϊκά κονδύλια)

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Δήμαρχε,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Διαβάζοντας την ανυπόγραφη εισήγηση επί του εν λόγω θέματος έτσι όπως μας εστάλη ηλεκτρονικά και επειδή αφορά το φλέγον ζήτημα της δημιουργίας ΧΥΤΥ στο νησί μας, έχω να παρατηρήσω τα εξής :
¨       Για τη νόμιμη υποβολή πρότασης χρηματοδότησης κάθε έργου, συνεπώς και αυτού που αφορά την κατασκευή ΧΥΤΥ, από ευρωπαϊκά κονδύλια του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, θα πρέπει αυτό να είναι «ώριμο».   Πρόκειται για απαράβατη προϋπόθεση που την γνωρίζει και ο πλέον αδαής περί ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
¨       Στην προκειμένη περίπτωση του ΧΥΤΥ Άνδρου, εκκρεμούν πολλά, κρίσιμα και χρονοβόρα, ακόμα στοιχεία για να θεωρηθεί το έργο κατάλληλο προς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αυτό είναι αδύνατον, αν όχι επικίνδυνο, να το αγνοεί ο κ. Δήμαρχος.   Συνεπώς προκύπτει προβληματισμός για την σκοπιμότητα της εν λόγω εισήγησης στο Δ.Σ. ειδικά την παρούσα χρονική στιγμή, 10 ημέρες μάλιστα πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Τι θέλει άραγε να πετύχει ο κ. Δήμαρχος και φέρνει τώρα το θέμα προς συζήτηση?

¨       Ενδεικτικά και μόνον αναφέρω ότι για το ΧΥΤΥ Άνδρου:
ü  δεν υπάρχει ακόμα Μελέτη Έργου,   
ü  δεν υφίστανται Τεύχη Δημοπράτησης (θα έπρεπε  το έργο να είχε ήδη   δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί),
ü  η Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματείας που λήγει στις 31.12.2016 θέτει προϋποθέσεις ως προς την υποβολή πρότασης που δεν πληρούνται για τη θέση Πλούσκα στην οποία κατέληξε η ΜΠΕ της ΕΠΤΑ Α.Ε.
ü  δεν υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την αρμόδια Υπηρεσία,
ü  και βεβαίως η περιβόητη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που μας έχει παρουσιάσει εδώ και καιρό η δημοτική αρχή, δεν έχει εγκριθεί, αντιθέτως  καρκινοβατεί λόγω των δικών της μη σύννομων ενεργειών  (αρκεί να σας αναφέρω ότι εκκρεμεί εδώ και ένα περίπου χρόνο η νόμιμη σύνταξη της υδρογεωλογικής μελέτης που έχει ζητήσει η αδειοδοτούσα Αρχή ως καθοριστικό συστατικό στοιχείο της ΜΠΕ, καθόσον ο κ. Δήμαρχος δύο φορές προσπάθησε με απ’ ευθείας ανάθεση να τη δώσει σε μελετητές της προτίμησής τους και τις δύο όμως φορές η προσπάθειά του ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου .
¨       Ξέρει καλά ο κ. Δήμαρχος ότι χωρίς νόμιμη απόφαση ανάθεσης εκπόνησης υδρογεωλογικής μελέτης, το έργο δεν πρόκειται να προχωρήσει και θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση μέχρι να εισαχθεί προς συζήτηση από την εγκριτική Αρχή. Όσο ο κ. Δήμαρχος δεν κατανοεί ότι πρέπει να συμμορφωθεί με το νομικό πλαίσιο, τόσο ο ΧΥΤΥ θα μένει μετέωρος με αποκλειστικά δική του υπαιτιότητα. Και οποιαδήποτε άλλη κίνησή του για την υδρογεωλογική μελέτη η οποία εκφεύγει της νομιμότητας, θα επισύρει και πάλι αρνητικά αποτελέσματα και προσφυγές.
¨       Από πληροφόρηση που διαθέτω, η συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 273 εκ. Ευρώ και ήδη έχουν κατατεθεί  προτάσεις για ένταξη που ανέρχονται στο ποσό των 700 εκ. Ευρώ. Διερωτώμαι  τι έκανε άραγε τόσο καιρό η δημοτική αρχή Σουσούδη γνωρίζοντας από την άνοιξη του 2016 ότι τρέχει το εν λόγω Πρόγραμμα? Φαίνεται ότι ο κ. Δήμαρχος ήταν απασχολημένος στο πως θα αναθέσει απ’ ευθείας την υδρογεωλογική μελέτη ….
¨       Προκύπτει σοβαρότατο θέμα ως προς τις αδιαφανείς ενέργειες του Δημάρχου αναφορικά με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Άνδρου (ΤΣΔΑ) και το αντίστοιχο Περιφερειακό Σχέδιο Ν. Αιγαίου (ΠΕΣΔΑ) που εγκρίθηκε ερήμην μας προσφάτως.   Ποτέ μέχρι σήμερα το Δ.Σ. δεν ενημερώθηκε για το τι απάντησε ο κ. Δήμαρχος στο ερωτηματολόγιο που του έστειλε η Περιφέρεια  γι’ αυτό το τόσο κρίσιμο θέμα, το οποίο μάλιστα υπερψήφισε και ο κ. Έπαρχος Άνδρου ως Περιφερειακός Σύμβουλος. Ο Δήμος δεν διαθέτει νόμιμο ΤΣΔΑ, τα Τοπικά Συμβούλια Μπατσίου και Γαυρίου πήραν αποφάσεις με πολύ κρίσιμες παρατηρήσεις και προτάσεις οι οποίες αγνοήθηκαν επιδεικτικά τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από τον κ. Έπαρχο. Και βεβαίως ο κ. Δήμαρχος δεν τόλμησε να επαναφέρει το θέμα στο Δ.Σ. , αποδεικνύοντας πόσο σεβάστηκε την υπ’ αρ. 14/22.01.2016 (Α.Δ.Α.: 7Ξ1ΗΩΨΙ-2ΡΔ) Απόφαση του Σώματος… Προχώρησε αντιδημοκρατικά και χωρίς ουδεμία νομιμοποίηση στο να αποστείλει τις δικές του προτάσεις στην Περιφέρεια, αυτές συμπεριλήφθησαν στο ΠΕΣΔΑ και τελικώς θα δεσμεύσουν το νησί μας μελλοντικά ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων.
¨       Η Μελέτη του ΧΥΤΥ λόγω σωρείας προβλημάτων που αυτή παρουσιάζει, τα οποία επαυξάνονται εξαιτίας των αλλεπάλληλων μη σύννομων ενεργειών  της δημοτικής αρχής, δυστυχώς ουδεμία τύχη έχει επί του παρόντος για να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια . 
¨       Ούτε καν Τεχνικό Δελτίο δεν μπορεί να συμπληρωθεί και κατατεθεί, η ΜΠΕ είναι εκτός πλαισίου ΕΣΔΑ και παρουσιάζει ανακολουθίες σε σχέση με το εγκριθέν ΠΕΣΔΑ Ν. Αιγαίου.
¨       Αυτή δυστυχώς είναι η θλιβερή κατάσταση που μας  α π ο κ ρ ύ π τ ε ι   ο κ. Δήμαρχος και πιστεύοντας ότι είμαστε αφελείς, μας καλεί σήμερα – εκ του πονηρού - για να αποφασίσουμε να υποβάλλουμε μια πρόταση χρηματοδότησης «στον αέρα» για ένα «κατά φαντασία ακόμα ώριμο» έργο, δηλ. να αποτελέσουμε τον περίγελο των Αρχών.
¨       Για όλους τους παραπάνω λόγους, και  παρότι είμαι  θ ε τ ι κ ό ς  στην ένταξη έργων προς ευρωπαϊκή επιχορήγηση αρκεί αυτά να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, συνθήκη που ουδόλως εκπληρούται στην παρούσα περίπτωση του ΧΥΤΥ Άνδρου, ψηφίζω Λ Ε Υ Κ Ο » .-



Αυτή είναι η αλήθεια την οποία εσκεμμένα απέκρυψε ο κ. Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και μια απειροελάχιστη μερίδα κίτρινου τύπου που κινείται ενορχηστρωμένα γύρω τους, με απώτερο σκοπό να απομακρύνουν τα βλέμματα από τους λανθασμένους χειρισμούς και τις μικροπολιτικές μεθοδεύσεις που τόσο καιρό κάνουν γύρω από το ΧΥΤΥ και να φορτώσουν τις καθυστερήσεις στη μόνη αντιπολιτευόμενη φωνή μέσα στο Δ.Σ., εκείνη του κ. Καπάκη, ο οποίος δυστυχώς γι’ αυτούς είναι αποτελεσματικά παρών στα τεκταινόμενα του νησιού
Για τις παραληρηματικές, καταστροφολογικές και σκοπίμως παραπλανητικές  ανακοινώσεις του κ. Σουσούδη στο f/b πριν και μετά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ., θα επανέλθουμε σύντομα.
Το νησί μας έχει ανάγκη από χωροθέτηση ΧΥΤΥ που θα λαμβάνει υπόψη της επιστημονικά στοιχεία κόστους-ωφέλειας, θα εξυπηρετεί τις επιτακτικές ανάγκες για ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, θα σέβεται την υγεία και το περιβάλλον όλων των κατοίκων, και δεν θα διαιρεί την τοπική κοινωνία με τις κουτοπονηριές και τις πολιτικάντικες τακτικές της δημοτικής αρχής.

Η στείρα εμμονή του κ. Δημάρχου σε συγκεκριμένη θέση χωροθέτησης παρά τα σοβαρά προβλήματα που αυτή παρουσιάζει δεν ωφελεί κανέναν, αντίθετα διχάζει και υποπτεύει.   

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Γιατί φοβάται το φως ο κ. Σουσούδης;



                  Τα νερά της Πλούσκας δεν πρέπει να αποτυπωθούν …..

Και δεύτερο ηχηρό ράπισμα κατά της Διοίκησης Σουσούδη μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα αυτοδιοικητικά πεπραγμένα. Το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Τα ψεύδη καταρρέουν.

 

Ο Γεν. Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με Απόφασή του (βλ. συνημμένα) στις 14.12.2016 (A.Δ.Α. : 65ΖΥΟΡ1Ι-ΡΘΒ) ακύρωσε - για μια ακόμα φορά - Απόφαση της Ο.Ε. Άνδρου σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση της εκπόνησης υδρογεωλογικής μελέτης για τον ΧΥΤΥ, καταρρίπτοντας ολοσχερώς τους αναληθείς ισχυρισμούς της διοίκησης του Δήμου που νόμιζε ότι μπορεί να ξεγελά τους πάντες, να απειλεί, να παρεμβαίνει σε υπουργικά γραφεία εξωθεσμικά και προς επηρεασμό των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, να εκλιπαρεί την ΠΕΔ Ν. Αιγαίου να την στηρίξει με αποφάσεις της, να λοιδορεί Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων, αρκεί να πετύχει να γίνει ο ΧΥΤΥ πάνω στα νερά της Πλούσκας. Εκεί που χτίζονται πολιτικές καριέρες, θεριεύουν συμφέροντα και εξαργυρώνονται ψήφοι.

 

Όσοι τόλμησαν να υψώσουν τεκμηριωμένο λόγο και να καυτηριάσουν τις έκνομες μεθοδεύσεις του αυτοδιοικητικού κατεστημένου του νησιού μας που επιθυμεί τον ΧΥΤΥ αποκλειστικά στην Πλούσκα, παρά τα αδιαμφισβήτητα προβλήματα που η θέση αυτή παρουσιάζει, κυνηγήθηκαν αλύπητα από τον Δήμαρχο και τα πρόθυμα παπαγαλάκια του.
Δεν χαιρόμαστε γι’ αυτή την δυσάρεστη εξέλιξη. Το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων στο νησί μας είναι τόσο σοβαρό που δεν έχει νικητές και χαμένους.

Θα βρει το σθένος ο κ. Δήμαρχος να ομολογήσει δημοσίως ότι έσφαλε όπως οφείλει να πράττει ένας πολιτικός άνδρας όταν διαχειρίζεται τις τύχες ενός ολόκληρου νησιού; Θα τολμήσει να  αναθέσει την υδρογεωλογική μελέτη κατόπιν διαφανούς διαγωνισμού για να μας αποδείξει επιτέλους ότι δεν φοβάται το αποτέλεσμα στο οποίο αυτή θα καταλήξει; Οι δημοτικοί του σύμβουλοι τι θα πουν στους κατοίκους της Υδρούσσας;

Αλλά και ο κ. Έπαρχος, που προσφάτως υπερψήφισε με μεγάλη ευκολία το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ενώ γνώριζε ότι δεν συμπεριλαμβάνει νομίμως καταρτισθέν Τοπικό Σχέδιο για τον Δήμο μας (βλ. υπ’ αρ. 14/22.01.2016 Απόφαση Δ.Σ. Άνδρου) και παρά τις αντίθετες Αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων Μπατσίου και Γαυρίου αλλά και τις αναφορές ομάδας κατοίκων, τι έχει άραγε να μας πει γι’ αυτή την εξέλιξη;  Όχι πάντως ότι είμαστε τυπολάτρες…


Παρακολουθούμε από κοντά τις κινήσεις του Δημάρχου και της ομάδας του και ευχόμαστε να μην ισχύει αυτό που πληροφορούμαστε ότι στις 15.12.2016, δηλ. μια ημέρα μετά την ακύρωση της απόφασης για την υδρογεωλογική μελέτη, κατέθεσε, πέρα από κάθε λογική, στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης, την επίμαχη ήδη ακυρωθείσα μελέτη με το υπ’ αρ. πρωτ. 89804/15.12.2016 έγγραφό του!!!

Προειδοποιούμε ότι ο δρόμος για την κατασκευή ΧΥΤΥ θα είναι πολύ δύσκολος, αν στηρίζεται σε κουτοπόνηρες ενέργειες, δεν διαθέτει την συναίνεση των κατοίκων και αγνοεί την επιστημονική εγκυρότητα. 

Ιδού και η απόφαση από το διάυγεια:






Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Στο ίδιο έργο θεατές. Ο Σουσούδης αναθέτει δουλειές σε Βουραζέρη?



Με αυτή τη Δημοτική Αρχή όλα θα τα δούμε....
Διαβάσαμε έκπληκτοι στο Πρόγραμμα Διαύγεια την υπ΄αρ. 574/2.12.2016 Απόφαση του Δημάρχου Άνδρου (ΑΔΑ: 60Ψ0ΩΨΙ-ΛΔΚ) με την οποία αναθέτει, ως συνήθως, απ΄ευθείας. στην εταιρεία του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Χρήστου Βουραζέρη, την «Γ.ΛΑΟΥΔΗΣ-Χ.ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ Ο.Ε.» στο Κόρθι, την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού αξίας Ευρώ 1.047,80 (με Φ.Π.Α.) !!!

                                         
Αντιλαμβανόμαστε εδώ και καιρό τον κατήφορο στον οποίο έχουν οδηγήσει το Δήμο με την ανεπάρκειά τους, αλλά το να υποτιμούν τόσο τη νοημοσύνη των πολιτών καταντά και πρόκληση. 
Θρασύτατα πλέον μοιράζουν μεταξύ τους δουλειές με το χρήμα που πληρώνει ο ανυποψίαστος Ανδριώτης φορολογούμενος και μετά τολμούν να μιλούν για εξυγίανση και νοικοκύρεμα στα οικονομικά του Δήμου. 
Πρώτα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με τις υψηλά αμειβόμενες γνωμοδοτήσεις που χρεώνει τον Δήμο μας, τώρα ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Χρ. Βουραζέρης που έγινε ταυτόχρονα και προμηθευτής του ίδιου του Δήμου που διοικεί... Και ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει....
Δεν τους πτοεί τίποτα. 
Η λέξη ηθική είναι άγνωστη στο λεξιλόγιο της διοίκησης Σουσούδη.
Τέτοιο κατάντημα δεν έχει ξαναδεί ο τόπος μας....