Σάββατο, 30 Απριλίου 2016


Από τον Γιάννη Καπάκη και όλα τα μέλη και φίλους της
 Δημοτικής Παράταξης 
Η ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ