Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

Ανάπτυξη, ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων της Άνδρου, σύσταση της "Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Άνδρου ΑμΚΕ".

                             


 Απροβάτου, 19.06.16
Γιάννης Γ. Καπάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου                                                       
Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης                                    
Απροβάτου, Άνδρος, Τ.Κ. 84503

ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο Άνδρου, κ.  Θεοδόση Σουσούδη

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη, ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων της Άνδρου, σύσταση της "Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Άνδρου ΑμΚΕ".


Κύριε Δήμαρχε,


σας υποβάλλω επιστολή της κ. Αναστασίας Σαπουνά, υποψήφιας με την παράταξη μας "Άνδρος της Ζωής μας" την οποία και προσυπογράφω. Αφορά μια σημαντική αναπτυξιακή πρόταση για τον τόπο μας, ευελπιστώνας ότι θα τη συμπεριλάβετε στο γενικότερο στρατηγικό σας σχεδιασμό.

Σε κάθε περίπτωση και έχοντας υπόψη ότι για το νησί μας απαιτούνται κατάλληλες παρεμβάσεις που να διαπνέονται όχι απλά από μια προσπάθεια “παθητικής” σύγκλισης με μεταφορά πόρων, αλλά από τη ενεργοποίηση εσωτερικών δυνάμεων για ενεργή σύγκλιση, είμαστε στη διάθεση σας για να συμβάλλουμε σε κάθε πρωτοβουλία που θα κινείται προς την κατεύθυνση αυτή.

Με τιμή,   


Γιάννης Καπάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου
Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης"Ανάπτυξη, ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων της Άνδρου" 
Η δημοτική μας παράταξη επαναφέρει προεκλογική πρότασή της για τη 
δημιουργία γραφείου που θα συνδέει την τοπική παραγωγή με τον Τουρισμό.


Η δημοτική παράταξη "Η Άνδρος της Ζωής μας" είχε συμπεριλάβει στις προεκλογικές προτάσεις της τη δημιουργία γραφείου εντός του Δήμου με σκοπό την ανάπτυξη, ανάδειξη και προώθηση του συνόλου των τοπικών προϊόντων του νησιού (αγροτικά, κτηνοτροφικά, τουριστικό προϊόν κλπ). Για τις ανάγκες δε λειτουργίας του συγκεκριμένου γραφείου είχαμε δεσμευτεί ότι θα διαθέσουμε τους δύο επιστημονικούς συνεργάτες του Δημάρχου. Την πρόθεσή μας αυτή, πέραν της συμπερίληψής της στις ομιλίες του επικεφαλής της παράταξης κ. Γιάννη Καπάκη, την είχαμε αποτυπώσει συνοπτικά και σε προεκλογικό μας φυλλάδιο. Αντιγράφουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα:

"Ίδρυση και στελέχωση γραφείου ανάπτυξης και διάδοσης τοπικών αγροκτηνοτροφικών προϊόντων. Ενίσχυση προσπαθειών και δημιουργίας προϋποθέσεων για την παραγωγή προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής προέλευσης, οίνων ονομασίας προέλευσης, κλπ.
Σύζευξη του υπάρχοντος τουριστικού προϊόντος με την τοπική παραγωγή και τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα. Ανάπτυξη μέσα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα."

Σήμερα, μετά την ψήφιση του νόμου 4384/2016 "Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 78 Α΄/ 26.4.2016) υπάρχει η δυνατότητα, η πρόταση μας αυτή να τροποποιηθεί κατά τι και να πάρει σάρκα και οστά. 

Συγκεκριμένα το άρθρο 35 του ανωτέρω νόμου προβλέπει τη δημιουργία Αγροδιατροφικών Συμπράξεων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, με σκοπό:
"α) Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας. Η προώθηση δεν περιλαμβάνει τη χορήγηση σημάτων ποιότητας, εντοπιότητας και ασφάλειας στα τοπικά προϊόντα.
β) Την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας."
Ειδικά για τα νησιά στο παραπάνω άρθρο προβλέπεται ότι :
" Σε νησιά, η πρωτοβουλία ίδρυσης μπορεί να ανήκει στον αντίστοιχο δήμο, οπότε στην επωνυμία της αντίστοιχης εταιρείας, μετά τον όρο «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», αναφέρεται το όνομα της νήσου "

Στις εταιρείες αυτές (μη κερδοσκοπικές!) μπορούν να συμπράττουν: "α) Η οικεία Περιφέρεια. β) Οι δήμοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας. γ) Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Περιφέρειας. δ) Νομικά και φυσικά πρόσωπα που είναι φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών και που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων. ε) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιμελητήρια, τα οποία εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με τα προϊόντα της Περιφέρειας."

Ήρθε λοιπόν η στιγμή να αναληφθεί κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία εκ μέρους του Δήμου Άνδρου και συγκεκριμένα μέσω εσάς και της θέσεως από την οποία υπηρετείται τον Δήμο μας, προκειμένου να υλοποιηθεί μια προεκλογική δέσμευση - πρόταση της παράταξης "Άνδρος της Ζωής μας", που μόνο καλό μπορεί να κάνει στον τόπο. Εξάλλου, στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι πρωτοβουλίες του Επάρχου κ. Δημήτρη Λοτσάρη στα πλαίσια του χωροταξικού σχεδιασμού του νησιού και της προσπάθειας που καταβάλλει για προώθηση των τοπικών προϊόντων μέσα από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στην Άνδρο.

Υπάρχει σαφέστατα πρόσφορο έδαφος, μένει οι καλές προθέσεις όλων να γίνουν πράξη! 


Για το καλό του τόπου, ας εργαστούμε από κοινού και στο βαθμό που ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να συμβάλλει και να προσφέρει για τη σύσταση της "Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Άνδρου ΑμΚΕ".