Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

'' Τρία πουλάκια κάθονται'' ...

Αλλο ένα Δημοτικό Συμβούλιο στο ίδιο μοτίβο....

(φράση που βρίσκεται σε διάφορα δημοτικά τραγούδια.Τα πουλιά μιλώντας μεταξύ τους, σχολιάζουν τα νέα κατορθώματα των κλεφτών και  μέσα απο αυτές απο αυτές τις περιπέτειες, που έχουν οδηγήσει το τόπο τους. Λέγεται η φράση, για να χαρακτηριστεί, απάντηση άσχετη με το θέμα, λόγια ασυνάρτητα, η αδιαφορία για τις προτάσεις μας).

Πραγματοποιήθηκε χτές Τετάρτη 5/10/2016, Δημοτικό Συμβούλιο και από  όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δύο ήταν τα σοβαρότερα, για τα οποία ο επικεφαλής της Δημοτικής μας Παράταξης ‘’ Η ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ‘’ Γιάννης Καπάκης, κατέθεσε γραπτές εισηγήσεις που  αφορούσαν το 3ο θέμα για την αναμόρφωση Προυπολογισμού (Π/Υ) Δήμου Άνδρου και για το 6ο θέμα που αφορούσε  την αναμόρφωση ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης.
Να σημειώσουμε εδώ ότι και τα δύο αυτά θέματα, καταψηφίστηκαν απο σύσσωμη την Αντιπολίτευση.

Δημοσιεύουμε παρακάτω και τις δύο σχετικές εισηγήσεις:

3ο θέμα: Η αναμόρφωση Π/Υ Δήμου Άνδρου)

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Συνάδελφοι,

Η υπ΄αρ. 129/19.09.2016 απόφαση της Ο.Ε. σχετικά με την 4η αναμόρφωση του Π/Υ έτους 2016, ως εισάγεται σήμερα, παρουσιάζει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα τα οποία και αναφέρω κατωτέρω:
1.      Η απόφαση αναρτήθηκε αρχικά στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 76ΛΣΩΨΙ-ΔΞΟ και αρκετές μέρες μετά ξανααναρτήθηκε η ορθή επανάληψη αυτής με μια ανήκουστη διοικητικά διαδικασία - τέχνασμα νοσηρού νού, όπου σβήστηκε η αρχική απόφαση και χρησιμοποιώντας τον ίδιο ΑΔΑ δημοσιεύθηκε η νέα διορθωμένη απόφαση έτσι ώστε να μην υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος της αρχικής απόφασης, μιας και η εν λόγω άφηνε εν πολλοίς έκθετους όλους όσους, πολιτικά αλλά και υπηρεσιακά, εμπλέκονταν τόσο με τη σύνταξή της όσο και με την υπογραφή και δημοσίευσή της, δηλ. τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Πρόεδρο της ΟΕ κ. Χ. Βουραζέρη, τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη της Επιτροπής, την υπάλληλο-πρακτικογράφο της Επιτροπής και τους διοικητικούς προϊσταμένους αυτής.
    
Στην ορθή επανάληψη της απόφασης προστέθηκαν εκ των υστέρων τρείς κρίσιμες παρατηρήσεις που υπέδειξαν δύο μέλη της Ο.Ε. και οι οποίες παρατηρήσεις δεν είχαν - όλως τυχαίως άραγε?? - αναγραφεί στην αρχική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, μαρτυρώντας καταφανώς ότι είτε δεν τηρούνται σωστά τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ο.Ε., πράγμα επικίνδυνο που ενέχει σοβαρότατες ευθύνες για τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία αιρετούς και υπαλλήλους και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου, είτε όταν τολμούν να σηκώσουν κεφάλι ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης και να διατυπώσουν απόψεις αντίθετες από τη βούληση της αυταρχικής δημοτικής αρχής, τότε γίνεται, με κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο, προσπάθεια απόκρυψής τους προκειμένου να μη φανεί παραέξω το άσχημο κλίμα που υπάρχει στο εσωτερικό της παράταξης του κ. Δημάρχου.
2.      Επί της ουσίας της ίδιας της Απόφασης αποδεικνύεται πλέον περίτρανα ότι έχει χαθεί η μπάλα στη διοίκηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Συνέβη το ανήκουστο να παρουσιαστούν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες μεταξύ τους εισηγήσεις αναμόρφωσης του Π/Υ στην ίδια συνεδρίαση, μια της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών και μια του Αντιδημάρχου κ. Βουραζέρη με σοβαρές μεταξύ τους διαφορές. Ποια από τις δύο τελικά εισηγήσεις ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι-μέλη της Ο.Ε. μόνον αυτοί γνωρίζουν και θα πρέπει να αναρωτηθούν σοβαρά και οι ίδιοι διότι έχουν θεσμική ευθύνη. Ποιος από τους δύο, η Δ/ντρια ή ο Αντιδήμαρχος, μας παρουσίασαν εν τέλει την αληθινή εικόνα και αναγκαιότητα της συγκεκριμένης τροποποίησης του Π/Υ.
  Φαίνεται ότι τα στελέχη του Δήμου, πολιτικά και υπηρεσιακά, θεωρούν τον Προϋπολογισμό ως κουρελόχαρτο που τον «πειράζουν» όπως τους βολεύει και πιστεύουν ότι οι ιθαγενείς δεν θα το καταλάβουν. Πώς και γιατί να τους πιστέψει κανείς ? 
    Εδώ δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους και σε απολύτως αναγκαία θέματα, όπως είναι η διαχείριση του Π/Υ, του κορυφαίου εργαλείου άσκησης οικονομικής πολιτικής σ΄έναν Δήμο Εκτρωματική κατάσταση… και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντιδήμαρχος κ. Βουραζέρης και η Δ/ντρια Οικονομικών κατεβάζουν δύο διαφορετικές εισηγήσεις. Έχει ξανασυμβεί το καλοκαίρι, αλλά τότε θεωρήσαμε ότι μπορεί να ήταν και τυχαίο γεγονός.
   
Εν τέλει ποιος και πώς διοικεί την οικονομική υπηρεσία στον Δήμο Άνδρου ? Υπάρχουν αλληλοσπαρασσόμενες κλίκες και φατρίες εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος ? Και ποιος ο ρόλος του κ. Δημάρχου μέσα σε όλο αυτό το χάλι ? Τι κάνει για να προστατέψει την ομαλή οικονομική λειτουργία του Δήμου μας ? Το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει……
    Η μη θέση και οι συνήθεις υπεκφυγές του είναι δείγμα πολιτικής και διοικητικής ανεπάρκειας και επικίνδυνης για δημόσιο άνδρα δειλίας, αν όχι συγκάλυψης. Ο Δήμαρχος  έχει την ευθύνη όλων των Υπηρεσιών του Δήμου. Γιατί δεν φρόντιζε από πριν να υπάρξει μια και μοναδική εισήγηση με τροποποιήσεις Κωδικών του Π/Υ ? ? Γιατί δεν συνεννοούνται μεταξύ της η Δ/ντρια Οικονομικών και ο Πρόεδρος της Ο.Ε. και Αντιδήμαρχος Οικονομικών αφού σ΄αυτόν υπάγεται διοικητικά η Οικονομική Υπηρεσία και έχει την απόλυτη ευθύνη για τη λειτουργία της ? Ποιόν προσπαθούν να ξεγελάσουν με τα τερτίπιά τους ? Ποιος είναι ο ανεπαρκής τελικά, η Δ/ντρια Οικονομικών, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο Δήμαρχος, όλοι μαζί ?
3.      Αν τελικώς ισχύει η εισήγηση του κ. Βουραζέρη (μας προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι η Δ/ντρια Οικονομικών στην εισήγησή της προς την Ο.Ε. «ξέχασε» να εντάξει το ποσό των 60.000 ευρώ που αφορά χρηματοδότηση του LIFE από το Πράσινο Ταμείο ενώ το θυμήθηκε ο κ. Βουραζέρης, ότι η ίδια εισηγήθηκε «λογιστική τακτοποίηση» ποσού 10.900 ευρώ για την αμοιβή της υδρογεωολογικής έκθεσης για τον ΧΥΤΥ, την οποία αφαίρεσε μετά ο Αντιδήμαρχος, ότι οι δύο εισηγήσεις αθροιστικώς διέφεραν κατά 1.000 ευρώ μεταξύ τους και άλλα πολλά), διαφωνούμε κάθετα μ΄αυτήν και ειδικότερα με αρκετές αυξήσεις Κ.Α. εξόδων όπως ενδεικτικά αναφέρω π.χ. με τα οδοιπορικά έξοδα των αιρετών για τα ταξίδια τους στο εξωτερικό, με υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση μελετών και έργων του Δήμου, με τη δαπάνη διαχειριστικής επάρκειας της Τεχνικής Υπηρεσίας, με την αύξηση πολλών δαπανών σχετιζόμενων με το «αμαρτωλό» πρόγραμμα LIFE, συνολικά κατά 22.000 ευρώ, κατασπαταλώντας, σε μη παραγωγικούς σκοπούς, δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα όταν η κοινωνία χειμάζεται . Και βέβαια κατακρίνουμε σφοδρά την επιλεκτική αύξηση των περισσότερων κωδικών εξόδων σε τέτοιο πάντα ύψος (μέχρι 20.000 ευρώ) ώστε να επιτρέπουν στον κ. Δήμαρχο να καταφεύγει στην αγαπημένη του τακτική των απ΄ευθείας αναθέσεων σε «δικούς του» για άγρα ψήφων στην τοπική κοινωνία.
4.      Υπερψηφίζω μόνον όσους ΚΑΕ αφορούν μισθοδοσία πάσης φύσεως προσωπικού και ασφαλιστικές εισφορές αυτών .
5.      Η σημερινή αναμόρφωση του Π/Υ είναι το επιστέγασμα μιας προδιαγεγραμμένης πορείας καθόδου της δημοτικής αρχής, είναι όλο το χάλι της παρουσιασμένο μέσα σε μερικές σελίδες απόφασης της Ο.Ε. και για τούτο θα ελεγχθούν από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές.   Αρκεί αυτή η κατηφόρα να μην συμπαρασύρει το αγαπημένο μας νησί στην άβυσσο του επικίνδυνου κ. Σουσούδη και της παρέας του…

6o:Περί αναμόρφωσης ή μη Ο.Π.Δ.

Κύριοι συνάδελφοι,

Το θέμα ως εισάγεται κατόπιν εισήγησης τόσο της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών όσο και της υπ΄αρ. 118/2016 Απόφασης της Ο.Ε., δεν δίνει σαφείς και επαρκείς απαντήσεις – με βάση πάντα τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία Ιουνίου 2016 όπως τέθηκαν υπόψη μας – :
-          για την άκρως επικίνδυνη για την οικονομική πορεία του Δήμου μας χαμηλή εισπραξιμότητα οφειλών τρίτων παρελθόντων οικονομικών ετών (ο προϋπολογισθείς στόχος ήταν για Ευρώ 810.000 περίπου και έχουν εισπραχθεί μόλις 67.500 ευρώ (!!), δηλ. παρατηρείται μια τεράστια αρνητική απόκλιση της τάξης του – 91,6% την οποία δεν φαίνεται να μπορεί ο Δήμος να ανατρέψει μέχρι τη λήξη του έτους)
-      αλλά και για την αύξηση των εκκρεμών ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προς τρίτους αποκλίνοντας κατά  Ευρώ 144.000 περίπου σε σχέση με τον προϋπολογισθέντα αρχικό στόχο.
Αν και δεν παρατηρείται συνολική απόκλιση μεγαλύτερη του 10% από τους αρχικούς στόχους του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης σε συγκεκριμένες ομάδες εσόδων, εντούτοις μια προσεκτική ανάλυση επιμέρους κωδικών, ειδικά ως προς το σκέλος των πολύπαθων εσόδων, μαρτυρά εικόνα που απέχει παρασάγγας από εκείνη που η διοίκηση του Δήμου προσπαθεί τόσο για να μας πείσει ότι υπάρχει.
Για τους παραπάνω εύλογους λόγους και μη λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και αρχές Οκτωβρίου καλούμαστε με αρκετή καθυστέρηση και με απολογιστικά στοιχεία μηνός Ιουνίου 2016 και όχι πρόσφατα, να αποφασίσουμε την αναγκαιότητα αναμόρφωσης ή μη του ΟΠΔ, καταψηφίζω το θέμα στο σύνολό του ως εισάγεται και παρακαλώ να συμπεριληφθεί η παρούσα άποψή μου στο σώμα της Απόφασης που θα εκδοθεί. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου