Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και τα Ευρωπαϊκά κονδύλια.


Άλλη μια επιστολή απέστειλε στο Δήμαρχο Θεοδόση Σουσούδη ο Γιάννης Καπάκης με αφορμή την κατεπείγουσα  χθεσινή και σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια. Να πάρουμε απαντήσεις δεν περιμένουμε. Όμως τα ερωτήματα παραμένουν για άλλη μια φορά αμείλικτα.


Ο Γιάννης Καπάκης γράφει στην επιστολή του: «Χθες 29.12.2016 στείλατε εσπευσμένα πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 4 η ώρα το απόγευμα με μοναδικό θέμα την έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του Δήμου από το Ταμείο Συνοχής για δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Κωδικός Πρόσκλησης 14.6i.26-27.1). Το Συμβούλιο ματαιώθηκε εξαιτίας έλλειψης απαρτίας και προβήκατε στην εκ νέου αποστολή πρόσκλησης για σήμερα στις 11 το πρωί με το προσχηματικό αιτιολογικό ότι αύριο 31.12.2016 λήγει η προθεσμία υποβολής.
Γνωρίζατε πολύ καλά και μάλιστα πολύ έγκαιρα ότι η Πρόσκληση ξεκίνησε από τις αρχές του καλοκαιριού του 2016 αλλά για άλλη μια φορά αργήσατε απαράδεκτα να δράσετε και προσπαθείτε τώρα πρόχειρα και αιφνιδιαστικά να προκαταβάλετε τις εξελίξεις.
Δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος της διαχείρισης των αποβλήτων για το νησί μας και επειδή η ανυπόγραφη και πρόχειρη εισήγηση που μας αποστείλατε για το σημερινό έκτακτο Δ.Σ. εμπεριέχει πολλές ασάφειες, σας υπενθυμίζω ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας έτους 2015 περιλαμβάνονταν τα παρακάτω υποέργα με ΚΑΕ και πίστωση , ως ακολούθως :
 · ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Υποέργο: Προμήθεια εξοπλισμού μονάδας κομποστοποίησης ΑΣΑ Δήμου Άνδρου, ΚΑΕ 20.7341.0001, ποσό: 500.000,00.- Ευρώ
· ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Υποέργο: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια εξοπλισμού μονάδας κομποστοποίησης  ΑΣΑ Δήμου Άνδρου. (Υπεγράφη σύμβαση στις 29/8/2014), ΚΑE 20.7341.0007, ποσό: 19.987,50.- Ευρώ
· ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Υποέργο: Περιβαλλοντική μελέτη για τις εγκ/σεις κομποστοποίησης, ΚΑE 20.7341.0009, ποσό: 8.756,74.- Ευρώ
Στο ίδιο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβανόταν και το έργο: ΕΣΠΑ/ Τεχνική βοήθεια του Δήμου Άνδρου, ΚΑΕ 30.7341.0001 (ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 18-10-2013),ποσό: 45.240,00.- €.
Με βάση τα προαναφερόμενα, Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε :  
 1. Γιατί τα παραπάνω υποέργα, ενώ ήταν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2015, δεν υλοποιήθηκαν εντός του 2015 και γιατί δεν συμπεριελήφθησαν ως συνεχιζόμενα έργα στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 ?
 2. Γιατί δεν υλοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα υποέργα που ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ?
 3. Τι σχέση έχουν τα υποέργα αυτά που ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας με τα 5 υποέργα που αναφέρονται στην εισήγησή σας για το σημερινό Δ.Σ. ?
 4. Γιατί αυτά απεντάχθηκαν από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και θέλετε σήμερα να αιτηθεί εκ νέου ο Δήμος την ένταξή τους για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ & ΤΑ ?
 5. Γιατί επί δύο ημέρες συνεχόμενα, χθες (ανεπιτυχώς λόγω μη απαρτίας) και σήμερα, επιχειρείτε να κάνετε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δ.Σ. για υποβολή νέου τεχνικού δελτίου και αυτά δεν συμπεριλήφθηκαν ως υποέργα στο τεχνικό δελτίο που συζητήθηκε στο προηγούμενο Δ.Σ. της 21.12.2016 ?
 6. Γιατί, ενώ είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ/Περιφέρειας η προμήθεια μίας μονάδας κομποστοποίησης, αιτήθηκε ο Δήμος την περιβαλλοντική αδειοδότηση  τεσσάρων κομποστοποιητών μικρότερης δυναμικότητας με τα υπ΄αρ. πρωτ. 3668/7.5.2015, 4193/20.5.2015, 4194/20.5.2015 και 4195/20.5.2015 έγγραφά του ?
 7. Γιατί, ενώ εκδόθηκε από τη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου η  περιβαλλοντική αδειοδότηση των τεσσάρων κομποστοποιητών από τον Ιούνιο 2015 (βλ. σχετικά έγγραφα με αρ. πρωτ. Π.Ν.Αι 60270/5.6.215, 61426/5.6.2015, 61471/5.6.2015 και 61472/5.6.2015), εσείς δεν ενεργήσατε εγκαίρως για την υλοποίηση των υποέργων ?
 8. Ποιά σχέση υπάρχει ανάμεσα στους αδειοδοτημένους κομποστοποιητές και στην ΜΕΑ που συνοδεύει τον ΧΥΤΥ; 
 9. Ποιος άλλος εξοπλισμός απαιτείται για την κομποστοποίηση εκτός των κομποστοποιητών, π.χ. σύστημα συλλογής και μεταφοράς των οργανικών κ.λ.π.
 10. Γιατί δεν φέρατε το θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ. εγκαίρως, δεδομένου ότι οι προτάσεις στην συγκεκριμένη πρόσκληση υποβάλλονταν από τους δυνητικούς δικαιούχους από τις αρχές του Ιουνίου 2016 ? Σήμερα, στην εκπνοή της προθεσμίας, όποια απόφαση και να πάρει το σημερινό Δ.Σ. φαντάζει σχεδόν αδύνατο να τύχει χρηματοδότησης, δεδομένου ότι τηρείται σειρά προτεραιότητας των προς ένταξη πράξεων και ήδη οι υποβληθείσες προτάσεις υπερκαλύπτουν το διαθέσιμο για τη συγκεκριμένη πρόσκληση ποσό.
 11. Ο Κος Έπαρχος Άνδρου θα μας απαντήσει εάν αυτά που εισηγείται σήμερα ο Δήμος Άνδρου συνάδουν με το νέο ΠΕΣΔΑ Ν. Αιγαίου που πρόσφατα υπερψήφισε;
 12. Ποιός ήταν ο τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ με την υψηλή αμοιβή των 45.240 Ευρώ;
 13. Υπάρχει σήμερα Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου? Με ποια αμοιβή και με ποια διαδικασία αυτός επελέγη ?
 14. Ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασμός διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου για τον οποίο ουδόλως μας ενημερώνετε ;
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή μου παρακαλείται όπως επιληφθεί του θέματος και επικοινωνήσει με τον Δήμο Άνδρου προκειμένου να απαντηθούν επαρκώς τα ερωτήματά μου .
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η συνεχιζόμενη και προκλητική άρνηση του κ. Δημάρχου Άνδρου, που φτάνει έως το σημείο της απαξίωσης, να απαντά στις επιστολές μου τις οποίες αγνοεί συστηματικά εδώ και 2 χρόνια, όπως αγνοεί επιδεικτικά και τα δικά σας υπενθυμιστικά έγγραφα αν και αποτελείτε την εποπτεύουσα Αρχή του.

Μέχρι σήμερα ουδεμία απάντηση έχω λάβει στη σωρεία των εγγράφων που απευθύνω στον κ. Σουσούδη για παροχή πληροφόρησης επί σοβαρών θεμάτων του Δήμου μας, προκαλώντας με τη συμπεριφορά του αυτή εμπόδια στην απρόσκοπτη πληροφόρησή μου και κατ΄επέκταση στην ομαλή άσκηση των καθηκόντων μου, συμπεριφορά ιδιαζόντως αντιδημοκρατική και αντιθεσμική που πρέπει να ελεγχθεί από την Υπηρεσία σας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου