Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Εισήγηση Γιάννη Καπάκη επί τροποποίηση απόφασης ανταποδοτικών τελών και επί έγκρισης απολογιστικών πινάκων εσόδων-εξόδων δ΄ τριμήνου 2016 στο Δ.Σ. Άνδρου της 7/4/2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΠΑΚΗ
ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η.Δ. του Δ.Σ. ΆΝΔΡΟΥ της 7.04.2017
(1η συνεδρίαση, 18.00 μ.μ.)


1ο ΘΕΜΑ (τροποποίηση απόφασης ανταποδοτικών τελών)

Κατόπιν του υπ΄ αρ. πρωτ. 17048/21.03.2017 εγγράφου της ΑΔΑι σχετικά παρατηρήσεις επί του ελέγχου του Π/Υ του Δήμου μας για το οικ. Έτος 2017 εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, και διαφορά σε δύο ΚΑΕ Εξόδων της Καθαριότητας και της  Ύδρευσης που επηρεάζει την απαιτούμενη ισοσκέλιση.

Η υπ΄αρ. 18/2017 Απόφαση της ΟΕ που εισάγεται σήμερα ενώπιόν μας περί «επικαιροποίησης-τροποποίησης» της αρχικά ληφθείσας 198/2016 Απόφασης ΟΕ  δεν αναφέρει ευκρινώς εάν και πώς διορθώνονται οι παρατηρήσεις που έκανε η ΑΔΑι.  
Αντ΄ αυτού, παρατίθενται ορισμένοι πίνακες με εκτιμήσεις εσόδων-εξόδων  έτους 2016 για την Υπηρεσία της Καθαριότητας και της  Ύδρευσης όπου γίνεται η παραδοχή περί εσφαλμένων εκ παραδρομής αριθμών, οι οποίοι διορθώνονται στους εν λόγω πίνακες, χωρίς ωστόσο να γίνεται σαφής παράθεση με αντιστοίχιση της λανθασμένης με την νέα διορθωμένη πίστωση ώστε να είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε τα ποσά και να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα.

Επιπλέον επισημαίνω ότι σας έστειλα ηλεκτρονικό μήνυμα στις 4.04.2017 (το κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: “ Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ. Άνδρου, Σε συνέχεια των δύο προσκλήσεών σας για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της 7.04.2017 και δεδομένης της σοβαρότητας των θεμάτων των ανταποδοτικών τελών και συνολικότερα της τροποποίησης του μη εγκεκριμένου μέχρι σήμερα Π/Υ του Δήμου μας, παρακαλώ όπως μεριμνήσετε ώστε να μου χορηγηθούν ε γ κ α ί ρ ω ς (μέσω ηλεκτρονικής αποστολής στο mail μου) και εντός ικανού διαστήματος ώστε να τα επεξεργαστώ πριν την έναρξη των συνεδριάσεων της ερχόμενης Παρασκευής, τα παρακάτω στοιχεία:
- τα ταμειακά απολογιστικά στοιχεία εξόδων (με αναφορά και σε προϋπολογισθέντα, τιμολογηθέντα, ενταλθέντα, πληρωθέντα) και εσόδων (με αναφορά και σε βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα) ετών 2015 και 2016 καθώς και
τα τυχόν προκύπτοντα χρηματικά υπόλοιπα ή ελλείμματα για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες της καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού (Υπηρεσία 20), ύδρευσης-αποχέτευσης (Υπηρεσία 25) και Νεκροταφείων (Υπηρεσία 45) στα πλαίσια της υποχρέωσης για ισοσκέλιση αυτών και προϋπολογιστικά αλλά και απολογιστικά καθώς και 
την πορεία όλων των ΚΑΕ εσόδων-εξόδων για τις συγκεκριμένες τρείς υπηρεσίες το α΄ τρίμηνο του 2017.
- Αναλυτικά το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο (Ομάδα ΚΑΕ 5) ανά κατηγορία με ημερομηνία 31.12.2016.

Τα παραπάνω στοιχεία σας τα ζητώ δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010  και του αντιστοίχου περιεχομένου άρθρων του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου και παρακαλώ όπως διαβιβάσετε άμεσα το αίτημά μου στον κ. Δήμαρχο και στον κ. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.  
Ευχαριστώ για τη συνεργασία.
Με τιμή,
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΠΑΚΗΣ

ζητώντας σας συγκεκριμένες πληροφορίες για τα απολογιστικά πλέον στοιχεία εσόδων-εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών (καθόσον η χρήση έκλεισε), για τις κατηγορίες των χρηματικών υπολοίπων κ.α., στο οποίο επιδεικτικά α ρ  ν η θ ή κ α τ ε  να μου απαντήσετε.
Δεν θα είναι βέβαια η πρώτη φορά που κάνετε κάτι παρόμοιο. Είναι προκλητική η στάση σας να παραβιάζετε τις θεσμικές σας υποχρεώσεις.
Από τις εισηγήσεις σας δεν προκύπτει σαφώς εάν οι ανταποδοτικές υπηρεσίες έκλεισαν το 2016 με έλλειμμα ή πλεόνασμα (γεγονός που θα καθορίσει εάν θα μειωθούν, αυξηθούν ή παραμείνουν ίδιοι οι αντίστοιχοι συντελεστές των τελών - μήπως τελικά πρέπει να μειωθούν αντί να παραμείνουν οι ίδιοι και δεν θέλετε να το κάνετε ???) παρότι φέρατε την απόφαση υπ΄αρ. 198/2016 της Ο.Ε. και την συνακόλουθη του Δ.Σ. περί τελών εντελώς καθυστερημένα (κατά πάγια τακτική σας) στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 οπότε είχατε διαμορφωμένη καλή εικόνα του πώς κινήθηκαν τα ανταποδοτικά. 
Επίσης στην εισήγηση της Δ/ντριας Οικονομικών αναφέρεται ότι η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ξεκίνησε το έτος 2016 «με μηδενική βάση εσόδων» «προκειμένου να έχει σαφή άποψη επί του ύψους των ανταποδοτικών εσόδων». Από πού προκύπτει ότι νομιμοποιείτο να κάνει κάτι τέτοιο ?

Τα ανταποδοτικά τέλη είναι από τα πλέον κρίσιμα μεγέθη τόσο για την πορεία του Δήμου όσο και για την τσέπη των κατοίκων μας, για να «παίζει» κανείς μαζί τους μη έχοντας μάλιστα εφαρμόσει και την αναλυτική λογιστική για την ομαλή παρακολούθησή τους .
Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η υπ΄αρ. 266/21.12.2016 Απόφαση Δ.Σ. περί μη αναπροσαρμογής των ανταποδοτικών τελών εστάλη για το 2017 για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΔΑι και ουδέποτε ενημερωθήκαμε εάν προέκυψαν παρατηρήσεις έτσι ώστε πριν εισαχθεί ο συνολικός Π/Υ του Δήμου προς ψήφιση να επέρχονταν και οι απαιτούμενες αλλαγές στους επιμέρους π/υ των ανταποδοτικών υπηρεσιών .
Διερωτώμαι τι μεσολάβησε και η Αποκεντρωμένη ζητά εκ των υστέρων τροποποίηση μιας τόσο σοβαρής κανονιστικής απόφασης την οποία έπρεπε να είχε ήδη ελέγξει. Θα μάθουμε ποτέ ποια στοιχεία στείλατε στην ΑΔΑι ?

Οι ισχυρισμοί που προβάλλετε ως δημοτική αρχή κάθε έτος ότι ο Π/Υ που παρουσιάζετε, καταϊδρωμένοι και πάντα εκπρόθεσμα και ζητάτε να σας συγχαρούμε και από πάνω που κάνετε στον ελάχιστο βαθμό το αυτονόητο, είναι δήθεν αληθινός, ισοσκελισμένος και με τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν μπορούν να γίνουν πλέον πιστευτοί.

Η ίδια  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση φέτος , σας  «τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια» και για τα ανταποδοτικά και για τον συνολικό Π/Υ που της στείλατε κάνοντας σοβαρές παρατηρήσεις.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, καταψηφίζω το θέμα στο σύνολό του ως εισάγεται .
7ο ΘΕΜΑ Η.Δ. (έγκριση απολογιστικών πινάκων εσόδων-εξόδων δ΄ τριμήνου 2016) 

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 παρατηρείται υστέρηση στην είσπραξη εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, στα έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και βεβαίως στα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθείσες παλαιές οφειλές, ισχυριζόμενοι πάντα ότι υφίσταται έλλειψη φορολογικής βάσης για τον εντοπισμό των οφειλετών.
Δεν μας λέτε όμως τόσο καιρό ποιες ενέργειες έχετε κάνει για να εντοπίσετε τους χρεώστες του Δήμου μας και να τους αναγκάσετε να πληρώσουν τις οφειλές τους, τις οποίες δεν αρκεί μόνον να βεβαιώνετε στα χαρτιά και να υπερηφανεύεστε για ‘‘τζάμπα πράμα» αλλά και να εισπράττετε εν τέλει ωφελεία του Δήμου όσο και αν αυτό σας θίγει μικροπολιτικά.

Μήπως ήρθε η ώρα εσείς και η Δ/ντρια Οικονομικών να μας δείξετε σε ποιες ενέργειες κατά ΚΕΔΕ έχετε προβεί μέχρι σήμερα προκειμένου να μην παραγραφούν παλαιές οφειλές και χάσουμε χρήματα αντί να ρίχνετε τις ευθύνες σε όλους τους άλλους ?    

Επίσης θα μας διευκρινίσετε τι εννοείτε όταν λέτε αορίστως ότι «συνιστάται ενεργοποίηση μηχανισμών και συνεργασία τοπικών συμβουλίων με την τεχνική και την οικονομική υπηρεσία στο θέμα των δαπανών» , έχετε  κάνει κάτι επ΄αυτού και δεν το ξέρουμε ??

Η απάντηση που δόθηκε σε ερώτηση της συμβούλου και μέλους της Ο.Ε. κ. Μ. Βασιλοπούλου κατά την τελευταία συνεδρίαση για τη μεγάλη διαφορά  ποσού άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ που προκύπτει μεταξύ τιμολογηθέντων δαπανών και ενταλθέντων και ακόμα χειρότερα μεταξύ τιμολογηθέντων και πληρωθέντων για το δ΄ τρίμηνο του 2016 θα πρέπει να  σας προβληματίσει διότι ούτε ο πρωτοετής της ΑΣΟΕΕ δεν θα έδινε τέτοια απάντηση για να μην σας εκθέσει. 
Είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος να φορτώσετε τον Δήμο με νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές .

Όλοι στην Άνδρο διερωτώνται, αφού είστε τόσο καλοί στην οικονομική διαχείριση και έχετε εξυγιάνει τον Δήμο μας όπως περηφανεύεστε δεξιά και αριστερά, γιατί δεν πληρώνετε εγκαίρως τις δαπάνες που κάνετε ? Ή μήπως πληρώνετε και επιλεκτικά και εκτός χρονολογικής σειράς όσους θέλετε ?

Επιπλέον παραμένει τραγική η ανεπάρκειά σας να εισπράξετε οφειλές από ΠΟΕ, είχατε προϋπολογίσει να εισπράξετε ευρώ 1.352.999, βεβαιώσατε ποσό ευρώ 1.294.528 αλλά εισπράξατε μόνον ευρώ 122.660 !!!!. Τόσο αποτελεσματική οικονομική διαχείριση ασκείτε!!!! Στα «μαλακά» πάντα και στα χαρτιά γιατί όπου έχει πολιτικό κόστος για εσάς, εφευρίσκετε ένα σωρό δικαιολογίες για να μην προχωρήσετε και στο τέλος θα οδηγήσετε τις οφειλές τρίτων σε παραγραφή.
Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω το θέμα στο σύνολό του ως εισάγεται.

Παρακαλώ πολύ όπως οι παραπάνω εισηγήσεις μου περιληφθούν αυτούσιες στο κείμενο των αντίστοιχων Αποφάσεων του Δ.Σ. που θα εκδοθούν.                                            .                       Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου