Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Οι θέσεις του Γιάννη Καπάκη κατά την ψήφιση τoυ προυπολογισμού 2018 του δήμου Άνδρου.ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και Ο.Π.Δ. έτους 2018
(ειδική συνεδρίαση της 19.01.2018)


Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σχετικά με την έγκριση από το Δ.Σ. του προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2018 και ύστερα από μελέτη των εγγράφων που τέθηκαν υπόψη μου, διαπιστώνω ότι υφίσταται σοβαρό θέμα με τις ανεξόφλητες δαπάνες Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) συνολικά, παρατήρηση που εξέφρασε και το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ στο σχέδιο π/υ που στείλατε με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2017.
Αν και σήμερα τα οικονομικά στοιχεία βάσει των οποίων καταρτίσατε εκ νέου τον π/υ αντλήθηκαν την 30.11.2017 και χωρίς να έχουν επανελεγχθεί από το Παρατηρητήριο, εντούτοις και πάλι εμφανίζονται σημαντικές απλήρωτες υποχρεώσεις ΠΟΕ, την ορθότητα των εκτιμήσεων των οποίων δεν μπορώ να διακριβώσω καθόσον δεν μας παραθέτετε τα στατιστικά δελτία των τριών τελευταίων μηνών του 2017 (σας τα ζήτησα με σημερινό μήνυμά μου), ούτε και τα έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Δεν έχουμε σαφή και αντικειμενική εικόνα του τι τελικά έχετε πληρώσει (σε σχέση με τα ενταλθέντα) απολογιστικά από τα ΠΟΕ έως 31.12.2017 και επιπλέον υφίστανται σημαντικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ΠΟΕ του Δήμου σε υπηρεσίες ανταποδοτικές όπως στην καθαριότητα (ευρώ 130.229,00.-), αλλά και στην ύδρευση (ευρώ 166.993,2.-), στη ΣΑΤΑ-Πυροπροστασία (ευρώ 44.209,88.-, ειδικά με τη χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ πρόκειται για ειδικευμένο έσοδο και δεν δικαιολογούνται τόσες πολλές ανεξόφλητες δαπάνες) κ.α., πολύ υψηλότερες από εκείνες που προϋπολογίσθηκαν το 2017.
Επιπλέον διαπιστώνονται πολλές – άσκοπες – και ακριβές δαπάνες για τα νέα προγράμματα του LIFE ενώ σε άλλες περιπτώσεις όπως π.χ. στον φωτισμό των δημοτικών κτιρίων έχετε προϋπολογίσει πολύ χαμηλή δαπάνη, ήτοι μόνον 500 ευρώ για όλο το 2018, χαμηλότερο ποσό σε σχέση με εκείνο του 2017 για δαπάνη ανακύκλωσης-κομποστοποίησης κ.α.  
Πρόκειται για προϋπολογισμό μη ρεαλιστικό, μη αναπτυξιακό, τον εισάγετε εντελώς εκπρόθεσμα όπως κάνατε και τα προηγούμενα χρόνια και δεν πείθετε πλέον κανέναν για την ειλικρίνεια των στοιχείων που εγγράφετε .
Περαιτέρω, δεν εφαρμόζετε την αναλυτική λογιστική για να γνωρίζουμε επακριβώς εάν υπολογίζονται σωστά οι συντελεστές των πάσης φύσεως τελών που επιβάλλει ο Δήμος στους κατοίκους.
Γενικότερα, η μέχρι σήμερα ασκηθείσα από εσάς οικονομική διαχείριση στον Δήμο μας με τις συνεχείς απ’ ευθείας αναθέσεις, τις παλινωδίες σας σε σοβαρά οικονομικά θέματα (βλ. συνεχείς ανεπιτυχείς και λανθασμένες αναμορφώσεις π/υ), την άρνησή σας να μας δίνετε εγκαίρως και πλήρως τα στοιχεία που σας ζητούμε για να ενημερωνόμαστε επί της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου κ.α. δεν μου επιτρέπουν να υπερψηφίσω όσα μας παρουσιάζετε σήμερα.
Ως εκ τούτου, κ α τ α ψ η φ ί ζ ω τόσο τον προτεινόμενο από εσάς π/υ όσο και το ΟΠΔ έτους 2018 ε κ τ ό ς από τις εκεί αναφερόμενες υποχρεωτικές δαπάνες που αφορούν πάσης φύσεως μισθοδοσία-αποδοχές και παροχές του προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές, καύσιμα, ΔΕΚΟ, μισθώματα ακινήτων, ασφάλιστρα, επιχορήγηση ΝΠΔΔ, πρόγραμμα δράσης Κοινωφελούς Επιχείρησης, τοκοχρεολύσια δανείων, εισφορές υπέρ Δήμων, δαπάνες προγραμματικών συμβάσεων.
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί η παραπάνω εισήγησή μου στο κείμενο της σχετικής Απόφασης Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΠΑΚΗΣ
Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης Δήμου Άνδρου

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Δημοτική Ενότητα Υδρούσας: Η νέα μονάδα κρούσης των άμισθων συμβούλων
Άλλον έναν άμισθο σύμβουλο, όπως και μας είχε προϊδεάσει με προηγούμενη ανακοίνωση, όρισε ο Δήμαρχος Άνδρου στη περιοχή της Υδρούσας. Για όλους εμάς τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ, ήταν αφενός αναμενόμενο και αφετέρου ποιος θα μπορούσε να ήταν.  

Για άλλη μια φορά ο Γιώργος Σουρής, ο αριστοφανικός αυτός ποιητής,  καθίσταται επίκαιρος!

Άμισθος σύμβουλος, όπως είχαμε γράψει για τον πρώτο σε προηγούμενη ανάρτησή μας, τρόπος του λέγειν, όπως θα δείτε και με την πρόσφατη σχετική απόφαση στη Διαύγεια. Δυστυχώς στη ματαιοδοξία των γονέων χρησιμοποιούνται ακόμη και τα παιδιά τους. 

Τώρα όσον αναφορά τα καθήκοντα δε διακρίνουμε κάποιες ιδιαίτερες αρμοδιότητες να ανατίθενται στην εν λόγω σύμβουλο. Η επιλογή προφανώς θα έχει σχέση από το πλούσιο οικογενειακό πολιτικό παρελθόν... Γιατί δεν νομίζουμε ότι ο Δήμος έχει ανάγκη βοήθειας σε θέματα λειτουργίας του γραφείου κίνησης οχημάτων. Άλλωστε το στόλο μια χαρά τον διαχειρίζονται οι ακριβοί ιδιώτες εργολάβοι.

Μιλάμε για τον ορισμό της ανεύθυνης δημοκρατία, αφού δεν υπάρχει λογοδοσία! 

Τέλος, ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τι θα μας πει και πως θα αντιδράσει μετά την ανακοίνωση και του δεύτερου άμισθου, ο Γιώργος Ψωμάς, ο Αντιδήμαρχος που όπως έλεγε χαρακτηριστικά, η χωρική του αρμοδιότητα φτάνει μέχρι την Σταυροπέδα....Τον βλέπουμε να γίνεται σάντουιτς και να παλεύει  ασθμαίνοντας ανάμεσα στους  νεόκοπους "άμισθους" συμβούλους.