Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Παρατηρήσεις του Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης Δήμου Άνδρου, Γιάννη Καπάκη, επί της έγκρισης του Ισολογισμού Χρήσης 2014

Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ.,
Κύριε Δήμαρχε,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε σχέση με το σημερινό θέμα της ειδικής συνεδρίασής μας, το οποίο αφορά στον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου μας για την οικονομική χρήση έτους 2014, επιθυμώ να αναφέρω τα ακόλουθα και παρακαλώ όπως συμπεριληφθούν τόσο στα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης, όσο και στο κείμενο της υπό έκδοση Απόφασης: 

Καίτοι ο Ισολογισμός εισάγεται ενώπιόν μας με τρία σχεδόν ολόκληρα χρόνια καθυστέρηση κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, από την τεκμηριωμένη Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτής Λογίστριας της εταιρείας Grant Thornton προς το Δ.Σ. προκύπτει σειρά πολύ σοβαρών παρατηρήσεων, σχετιζόμενων με την οικονομική διαχείριση που ασκήθηκε κυρίως από τη διοίκηση του πρώην Δημάρχου Ι. Γλυνού, ο οποίος παρέδωσε την 1.11.2014 στη νέα δημοτική αρχή του Θ. Σουσούδη.

Ανέκυψαν πολλά και θεμελιώδη προβλήματα στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των ιδίων εσόδων του Δήμου μας (από τέλη, δικαιώματα κ.ά.), με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά σε μεγάλο βαθμό τα συνολικά αποτελέσματα. Ο Δήμος δεν μερίμνησε να διαφυλάξει τα συμφέροντά του και να εισπράξει τα οφειλόμενα από τρίτους, ενώ την ίδια στιγμή δαπανούσε χρήματα χωρίς να μπορεί να αποπληρώνει εγκαίρως τις δικές του υποχρεώσεις προς τρίτους, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο με δυσάρεστες συνέπειες στην τοπική μας κοινωνία. 

Διαπιστώνονται από τον έλεγχο της Ορκωτής μη σύννομες διαδικασίες και στους τρεις πρώην Δήμους του νησιού μας προ Καλλικράτη, ειδικά στον πρώην Δήμο Υδρούσας  (βλ. π.χ. μη βεβαιωθέντα τέλη ύδρευσης), προβλήματα που κληρονομήθηκαν και στον ενιαίο καλλικρατικό δήμο. Προβλήματα που έχουμε ζητήσει από τον Οκτώβριο του 2014 με ομόφωνη Απόφασή μας να αναδειχθούν μέσω της διενέργειας γενικευμένου διαχειριστικού ελέγχου στους τρεις πρώην Δήμους και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών για τα έτη 2007 έως και τον Οκτώβριο του 2014, απόφαση την οποία δυστυχώς κάποιοι από την παρούσα δημοτική αρχή δεν θέλησαν να εκτελέσουν και την παραπέταξαν, φοβούμενοι τις αποκαλύψεις του ελέγχου. 

Ανησυχητικό, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι πολλά από τα προβλήματα που ανέδειξε η  συγκεκριμένη έκθεση ελέγχου (αλλά και οι όμοιες παλαιοτέρων χρήσεων της ίδιας Ορκωτής) δεν φαίνεται να έχουν διορθωθεί και με τη σημερινή δημοτική αρχή Σουσούδη, παρότι ο Συνδυασμός μας και εγώ προσωπικά τα έχουμε πολλάκις αναδείξει και έχουμε εισπράξει προς τούτο χλεύη, ειρωνεία, ασάφειες και παρελκυστικές απαντήσεις (κατόπιν αλλεπάλληλων πιέσεων της ΑΔΑι προς τον κ. Δήμαρχο).  

Για όλους τους παραπάνω αναφερομένους λόγους και δεδομένου ότι για το μεγαλύτερο διάστημα της χρήσης του 2014 δεν συμμετείχα στο προηγούμενο Δ.Σ., δεν δύναμαι να εγκρίνω τις οικονομικές καταστάσεις έτους 2014 του Δήμου μας.

Με τιμή,      
  
Γιάννης Καπάκης
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου