Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Αναφορά – Καταγγελία κατά της υπ΄αρ. 252/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου


ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ        ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΠΑΚΗΣ

Επικεφαλής μείζονος                                  Επικεφαλής ελάσσονος
Αντιπολίτευσης Δήμου Άνδρου                 Αντιπολίτευσης Δήμου Άνδρου
Γαύριο Άνδρος                                               Απροβάτου, Τ.Κ. 84503 Άνδρος
Τ.Κ. 84501 Άνδρος                                        Τηλ. 6977-693316
Τηλ. 697379899                                            Mail: androstiszoismas@gmail.com
Mail: athanasiou.fr@gmail.com                           ikapakis@gmail.com


******************

Π Ρ Ο Σ
1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
    α. Γραφείο Συντονιστή, κ. Π. Πολυχρονάκη, Πειραιάς
    β. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, κ. Σωτ. Παπαβασιλείου
        Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, 185 38 Πειραιάς
    γ. Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού Ν. Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων,
         Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη, Σύρος

Κοινοποίηση:
1.    ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, κα Μ. Παπασπύρου, Λεωφ. Κηφισίας 1-3 & Λεωφ. Αλεξάνδρας, 115 23 Αθήνα
2.    ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Ειδικό Γραμματέα κ. Δημοσθένη Κασσαβέτη, Λεωφ. Συγγρού 60, 117 42 Αθήνα
3.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
-       Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κα  Μ. Μαυραγάνη
-       Γενική Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ. Κ. Θεοδωρόπουλος

Θ Ε Μ Α: Αναφορά – Καταγγελία κατά της υπ΄αρ. 252/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου   
Σχετ.:  
1) H υπ΄αρ. 252/20.12.2018 (Α.Δ.Α. 7Τ4ΩΩΨΙ-ΚΔΤ) Απόφαση του Δ.Σ. Άνδρου με θέμα «Παροχή σύμφωνης γνώμης για τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή Πισωλιμιώνα»
2) Το υπ΄αρ. πρωτ. 10112/17.12.2018 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Φελλού Άνδρου προς το Δ.Σ. Άνδρου με θέμα «Τσιμεντόστρωση δρόμου»

Αξιότιμε Κύριε Συντονιστή ,
Με την παρούσα Αναφορά μας – Καταγγελία επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στον έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αρ. 252/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου καθόσον η εν λόγω Απόφαση πάσχει πολλαπλώς, επισημαίνοντάς σας τα ακόλουθα:

Α. Η συζήτηση του θέματος περί παροχής σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ. για τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή Πισωλιμιώνα με τον χαρακτηρισμό του δήθεν κατεπείγοντος και με την επίκληση μιας εντελώς έωλης επιχειρηματολογίας εκ μέρους του κ. Δημάρχου όπως θα διαβάσετε, εκτιμούμε ότι ουδόλως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς ουδείς λόγος επείγοντος γεγονότος υφίσταται στην πράξη και επιπλέον ο μη σύννομος χαρακτηρισμός της αποδοχής χορηγίας-δωρεάς ως απλή «παροχή σύμφωνης γνώμης για την τσιμεντόστρωση ενός δρόμου» προβάλει διαστρεβλωτικός της πραγματικότητας, χωρίς καμία αναφορά στις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου που διέπει τις χορηγίες-δωρεές ιδιωτών προς τους ΟΤΑ και εν τέλει αποπροσανατολίζει σοβαρά (ελπίζουμε, όχι σκοπίμως εκ μέρους της δημοτικής αρχής) το Δημοτικό μας Συμβούλιο . 

Β. Ενώ ο κ. Δήμαρχος κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. φέρεται να παραδέχεται ότι πρόκειται καθαρά για χορηγία, αναφέροντας αυτολεξεί «…..Υπάρχει χορηγός ο οποίος επιθυμεί να τσιμεντοστρώσει το δρόμο από τον Φελλό προς τον Πισωλιμιώνα….. Εμείς συμφωνούμε με την χορηγία αυτή……, εφόσον βρέθηκε χορηγός να τσιμεντοστρώσει ένα μεγάλο μέρος του δρόμου……», εντούτοις ουδεμία υπηρεσιακή εισήγηση ετέθη υπόψη του Δ.Σ. σχετικά, ουδεμία αναφορά εγένετο στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αποδοχή δωρεών (διότι περί τούτου πρόκειται ξεκάθαρα) ιδιωτών προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο άλλα ορίζει, σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τη μεθόδευση που επιχείρησε ο κ. Σουσούδης για να πάρει την έγκριση του Δ.Σ.

Επιπλέον στο σχετικό (2), ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Φελλού ουδόλως αναφέρεται ότι συμφωνεί με την αποδοχή προϊόντος χορηγίας ιδιώτη προς την Τοπική Κοινότητα την οποία προεδρεύει. Αντιθέτως ο κ. Δάρας δηλώνει απλά ότι συμφωνεί με την κατασκευή του έργου της τσιμεντόστρωσης του συγκεκριμένου δρόμου, έργο το οποίο θα «εκτελεστεί κατόπιν μελέτης που έχει συνταχθεί από τον εργολάβο» (δηλ. την μελέτη τη συνέταξε συγκεκριμένος εργολάβος στον οποίο ήδη είχε σπεύσει ως φαίνεται – μη σύννομα και χωρίς την πρότερη έγκριση του Δ.Σ. ή της Ο.Ε. – να απευθυνθεί ο κ. Σουσούδης !!!!) .

Δυστυχώς όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν απερίφραστα και μέσω επίσημων δημοσίων εγγράφων ότι στο Δήμο μας, εκτός της προχειρότητας που επικρατεί, το Δ.Σ. αρκείται απλά στον ρόλο του κομπάρσου καλούμενο να επικυρώσει εκ των υστέρων και χωρίς την απαιτούμενη πληροφόρηση, ενέργειες ή και παραλείψεις της δημοτικής αρχής Σουσούδη.

Ακόμα και ένα πολύ θετικό γεγονός, όπως είναι η βούληση ενός ιδιώτη να προσφέρει κάτι στον Δήμο μας και να συμβάλει στην καλυτέρευση της ζωής των κατοίκων της Άνδρου, καταντά, με ευθύνη του κ. Σουσούδη, να γίνει αντικείμενο αρνητικών σχολίων.  

Γ. Ως γνωστόν βάσει του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
Επιπλέον βάσει των διατάξεων του άρθρου 3Α του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/10.09.2013) όπως αυτό προστέθηκε από το άρθρο 55 του Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/30.07.2018), καθορίζονται σειρά ενεργειών – διαδικασιών που διέπουν τη Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του ιδιώτη δωρητή και του Φορέα του Δημοσίου Τομέα-δωρεοδόχου.

Στην καταγγελόμενη υπόθεση όπως ασαφώς την εισηγήθηκε στο Δ.Σ. ο ίδιος ο Δήμαρχος Άνδρου, δεν  προκύπτει ούτε ποιος είναι ο δωρητής που θέλει να τσιμεντοστρώσει τον δρόμο (πρόκειται για άγνωστο πρόσωπο στο Δ.Σ. και παραμένει, καθώς στην προσβαλλόμενη Απόφαση Δ.Σ. δεν αναφέρονται τα στοιχεία του και προβάλει άγνωστος στο νησί μας) και με τον οποίο θα έπρεπε να συναφθεί Σύμβαση δωρεάς, ούτε τι καλύπτει η δωρεά του (αγορά υλικών κατασκευής, δαπάνη κατασκευής από εργολάβο που έχει ο ίδιος επιλέξει ή έχει προτείνει ο Δήμος), ούτε ποιος είναι ο περιβόητος εργολάβος που έχει ήδη συντάξει μελέτη για το έργο όπως αποκαλύπει ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Φελλού (αν και στην τοπική κοινωνία ψιθυρίζεται το όνομά του), ποιο το ακριβές ποσό της δωρεάς, ποιοι θα παραλάβουν και θα βεβαιώσουν την καλή εκτέλεση του έργου της δωρεάς κ.α.

Γεννά πολλαπλά ερωτηματικά με ποια κριτήρια ο Δήμος μας έσπευσε να υποδείξει στον Δωρητή , συγκεκριμένο εργολάβο ως τον πλέον κατάλληλο για την εκπλήρωση του αντικειμένου της δωρεάς, πώς προσδιορίστηκε  ο χρόνος ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας, εάν έχει ή όχι συγκροτηθεί Επιτροπή για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών του έργου που αφορά η δωρεά, εάν έχει γίνει έρευνα αγοράς εκ μέρους του Δήμου και υποβολή στο δωρητή τουλάχιστον τριών προσφορών, εάν υποβλήθηκαν και από ποιους προσφορές, εάν ακολουθήθηκαν οι κανόνες ακεραιότητας που προβλέπει ο νόμος και αναδείχθηκε ο εργολάβος που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα και καταλληλότερη για τους σκοπούς της δωρεάς προσφορά κ.α.
Σημειώνουμε ότι ουδέποτε τέθηκε υπόψη του Δ.Σ. η τεχνική έκθεση του έργου, ούτε οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Δ. Θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις αιτιολογημένες παρατηρήσεις-αντιρρήσεις που προέβαλαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης (κ.κ. Φρ. Αθανασίου και Μ. Βασιλοπούλου) για το εν λόγω θέμα και συμπεριλαμβάνονται στην επίμαχη Απόφαση Δ.Σ.
Επιπλέον τονίζεται ότι ακόμα και αυτός ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου (κ. Ελ. Μπάλλας, νομικός) και στενός συνεργάτης του κ. Δημάρχου, αρνήθηκε να υπερψηφίσει την Απόφαση, επικαλούμενος σοβαρούς λόγους νομιμότητας της όλης διαδικασίας.

Περαιτέρω θα πρέπει να διευκρινιστεί ο λόγος που επιλέχθηκε η τσιμεντόστρωση και όχι η ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου δρόμου, εάν ήταν βούληση του δωρητή ή του Δήμου και εάν είναι συμφερότερη από οικονομικής απόψεως η τσιμεντόστρωση έναντι της ασφαλτόστρωσης.

Ε. Δηλώνουμε απερίφραστα ότι είμαστε θετικοί σε κάθε ευγενική χορηγία και προσφορά σε είδος ή χρήμα προς τον Δήμο μας που θα βοηθήσει την τοπική μας κοινωνία, αρκεί όμως η όλη διαδικασία να γίνεται με διαφάνεια και σεβασμό προς την κείμενη νομοθεσία και παράλληλα με ενημέρωση του δωρητή από τον ίδιο τον Δήμο για τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του προς προάσπιση τόσο του ιδίου και των χρημάτων που θέλει να διαθέσει, όσο και του δημοσίου συμφέροντος καθώς ο Δήμος είναι δημόσια υπηρεσία και οι δωρεές-χορηγίες πρέπει να διενεργούνται με πλήρη διαφάνεια.

Στ. Προσβλέπουμε στην άμεση επέμβασή σας, στην ακύρωση της υπ’ αρ. 252/2018 Απόφασης του Δ.Σ. καθώς δεν τηρήθηκαν ουσιώδεις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δωρεών ιδιωτών σε δημόσιους φορείς και στην εκ μέρους σας ενημέρωσή μας για τα στοιχεία του δωρητή-χορηγού, του ύψους της δωρεάς του προς τον Δήμο Άνδρου ως και των στοιχείων και της μελέτης του εργολάβου που έχει ήδη επιλεχθεί για να τσιμεντοστρώσει τον δρόμο.

Σε κάθε περίπτωση, εκφράζουμε την άποψη ότι το θέμα πρέπει να επανεισαχθεί προς συζήτηση στο Δ.Σ. αφού προηγουμένως τηρηθεί όλη η νόμιμη διαδικασία, ενημερωθεί σωστά ο δωρητής και τεθούν υπόψη και απρόσκοπτα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., τα απαιτούμενα στοιχεία.  


Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, σας ευχόμαστε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα ως Συντονιστής της ΑΔΑι και μια πολύ καλή χρονιά με υγεία.


 
Με εκτίμηση,

                                                  
Φραντζέσκος Ε. Αθανασίου                              Ιωάννης Γ. Καπάκης
Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης                      Επικεφαλής ελάσσονος
Δήμου Άνδρου                                                       αντιπολίτευσης Δήμου Άνδρου
                                                                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου