Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Σπύρος Τσαούσης: Πρώτη εμπειρία από τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.Στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Παρασκευής 13/9/2019 κληθήκαμε να γνωμοδοτήσουμε για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά σε «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 15MV στη θέση Ράχη – Ξηροκόμπι Δ. Κ. Κορθίου». Η συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, άρα και του Συμβουλίου μας, γνωρίζαμε ότι θα έπρεπε να διενεργηθούν έως 13/9/2019.

Η πρόσκληση εστάλη την προηγούμενη το μεσημέρι και ανάμεσα στο υλικό προς μελέτη ήταν και η Μ.Π.Ε. της εταιρείας, 324 σελίδων, για την οποία θα έπρεπε να αποφανθούμε.

Σε αυτό το Συμβούλιο είχα την ευκαιρία να εκφράσω τις θέσεις της παράταξής μας. Χαρακτήρισα εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τις απόψεις που ακούστηκαν και έκρινα σημαντικό να προκαλέσουμε άμεσα ειδικές συνεδριάσεις για το θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ώστε να έχουμε πλήρη ενημέρωση και να αποφασίσουμε εντέλει τι θέλουμε για το νησί μας.

Η πρόσκληση ωστόσο, αφορούσε στη γνωμοδότηση επί του συγκεκριμένου σταθμού και διατύπωσα την αρνητική μας γνώμη, κάνοντας αναφορά στην ομόφωνη απόφαση 82/2012 όπου το Δημοτικό Συμβούλιο είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά, αλλά και στην απόφαση 4/8-9-2019 της Τοπικής Κοινότητας Κορθίου, με την επιχειρηματολογία της οποίας συμφωνούμε.


Εντύπωση μου έκανε που ο κ. Λοτσάρης ερμήνευσε τη θέση μας (αλλά και του συνόλου της αντιπολίτευσης) ως «Όχι σε όλα» και έτσι χρειάστηκε να τη διατυπώσω ξανά για να αποφευχθούν παρερμηνείες. Αφού έγινε κατανοητό τελικά, με προσκάλεσε να θέσω και υποψηφιότητα σε μια Επιτροπή που προτίθεται να σχηματίσει επί του Xωροταξικού...

Σε μια αποστροφή επίσης του λόγου του, μας ανέφερε ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων. Μάλλον έτσι εξέλαβε εκείνη τη στιγμή τη συμφωνία και το σεβασμό μας στην απόφαση της Τοπικής Κοινότητας, παρόλο που στο τελικό απόσπασμα αναφέρεται ότι όλοι συνταυτιζόμαστε με αυτήν επί λέξη.

Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στην ώρα διεξαγωγής του Συμβουλίου η οποία και ήταν εντός του ωραρίου ενός εργαζομένου. Ο Πρόεδρος μάλιστα της Τοπικής Κοινότητας Κορθίου, ο οποίος και είχε δικαίωμα ψήφου για το θέμα, είχε ζητήσει να γίνει στις οκτώ το απόγευμα για να είναι παρών και να εξυπηρετηθούν έτσι και αρκετοί Σύμβουλοι. Το Συμβούλιο ορίστηκε στις τέσσερις και χωρίς δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, η οποία και προβλέπεται με την Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρει ότι «Σε έκτακτες περιπτώσεις, στους νησιωτικούς Δήμους το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Είναι απαραίτητο λοιπόν ως Δήμος να παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα μέσω πιστοποιημένης σύζευξης ή ενός τρόπου ταυτοποίησης των προσώπων που συμμετέχουν απομακρυσμένα.

Για την ιστορία, και στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης της παρουσίας όλων, σήμερα λάβαμε πρόσκληση για Συμβούλιο την ερχόμενη Παρασκευή, πάλι σε εργάσιμη ώρα.

Σπύρος Τσαούσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου